Mali grad

Proslava v spomin prvima ustreljenima partizanoma 27. julija 1941

25.07.2015

 

Pozno popoldan je na Perovem, pri Titanovi brvi, potekala vsakoletna spominska slovesnost v spomin na dogodke, ki so se na tem območju odvijali 27. julija 1941. Slovesnost je pripravilo Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik in KO Kamnik, slavnostni govornik pa je bil podžupan Igor Žavbi.

V letih 1941 – 1945 je bilo kamniško območje med najpomembnejšimi žarišči narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem. S kamniškega območja je v partizane odšlo razmeroma veliko občanov. Posledično je tako kamniška občina med narodnoosvobodilnim bojem utrpela tudi dosti žrtev, in sicer padle borce in aktiviste, ustreljene in obešene talce, številne zapornike v domačih zaporih ter v »taboriščih smrti« v Nemčiji. Prvi okupatorjevi žrtvi na območju Kamnika sta bili ubiti na Perovem. Kamniška skupina je dobila nalogo, da ponoči, 27. julija 1941, zažge vojaško skladišče bencina na Zapricah, minira Smodnišnico, pretrga telefonske zveze s Kranjem, blokira vse ceste, ki vodijo v Kamniško okrožje, poruši mostova čez Kamniško Bistrico na Perovem ter napade še nekatere druge vojaške objekte v Kamniku. Akcija kamniške bojne skupine zaradi izdaje ni povsem uspela.

Nemci so ob vseh pomembnejših objektih postavili straže, tudi pri brvi, ki na Perovem vodi čez Kamniško Bistrico proti Kratni, kjer je bilo dogovorjeno zbirno mesto kamniške in dupliške bojne skupine. Kamniška bojna skupina je pri perovski brvi čez Kamniško Bistrico padla v zasedo, Nemci pa so ubili Dominika Mlakarja in Antona Miklavčiča, drugi so se rešili iz klešč. Mlakar in Miklavčič, oba skojevca in delavca Titana, sta torej prvi okupatorjevi žrtvi na Kamniškem. Da bi za njima zakrili vsako sled, so ju Nemci pokopali v skriven grob za zvonikom na kamniških Žalah. Po osvoboditvi so ju prekopali in položili v urejen grob. Na kamniških Žalah je urejeno grobišče in spomenik prvima padlima borcema oborožene vstaje in nekaterim kasneje padlim borcem in aktivistom.

Sprva je predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik Matevž Košir vse zbrane lepo pozdravil in se hkrati zahvalil vsem, ki so prišli na današnjo slovesnost, posebej pa tistim, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi le-te. Ob prisotnosti praporščakov je delegacija k spomeniku položila venec, nato pa je zbrane nagovoril slavnostni govornik, podžupan Igor Žavbi, ki je v svojem nagovoru orisal pomen uporov proti okupatorju na Kamniškem in še dodal: »Mnogi so zapustili svoje domove in družine ter se odpravili v boj. V boj proti sovražniku, ki je skušal izbrisati zanj manjvreden narod. S svojimi dejanji je našim prednikom poskušal vsiliti tuj jezik in tuje navade. A Slovenke in Slovenci se niso dali. Leta 1945 je bil sovražnik, s pomočjo zaveznikov, premagan. Vojna je ljudi razdvojila. Mnogi so se odločili stopiti nasproti sovražniku. Na drugi strani pa ni bilo malo tistih, ki so stopili sovražniku v bran. Borke in borci NOB se niso borili samo proti tujemu sovražniku, na nasprotni strani je bilo žal tudi veliko Slovencev. Maja 1945 se je vojna končala in povsem jasno je, kdo je bil zmagovalec. Domači poraženci pa še vedno niso priznali svojega poraza.«

»Danes se veliko govori o spravi. Tudi sam sem jo v svojih nagovorih mnogokrat omenil. Pa ne zato, ker je to v zadnjih časih moderno, pač pa zato, ker mislim, da je prav, da moja generacija, ki je na vrhuncu svoje moči, stopi skupaj in preseže delitve naših prednikov. Naša država in tudi naša občina se sooča z mnogimi težavami, ki so velikokrat posledica političnih delitev na leve in desne oziroma na bele in rdeče. Sodelovanje z okupatorjem je bila napačna odločitev, vendar mi nismo mogli vplivati na odločitve naših prednikov, ki so jih sprejeli 30 ali 40 let pred našim rojstvom. 74 let po začetku vstaje na Kamniškem in 70 let po osvoboditvi izpod tujega jarma je čas, da stopimo skupaj. Skupaj smo lahko močnejši in boljši! Skupaj lahko rešujemo še tako težko premagljive težave! Slovesnost, kot je današnja, je odlična priložnost, da pokažemo svojo ljubezen do domovine in spoštovanje do bork in borcev, ki so se zanjo borili v katerikoli vojni. Žal se, z izjemo nekaj večjih slovesnosti v občini Kamnik, na tovrstnih proslavah srečujemo vedno isti ljudje. Spletna omrežja so polna komentarjev, kaj je prav in kaj ni. Po raznih forumih beremo misli anonimnih avtorjev, ki so velikokrat povsem neprimerni za objavo. Pojavlja se obilica sovražnega govora. S takšnimi dejanji bomo težko dosegli napredek in naredili korak naprej. Premalo je tistih, ki si upajo vstati izza računalnika in se udeležiti slovesnosti, kot je današnja. Na nas je, da spodbudimo vse, mlade in malo manj mlade, da vstanejo iz svojih naslonjačev in pokažejo, da jim je mar. Pokažejo, da jim je mar za našo domovino. Da jim je mar za našo prihodnost. K vsemu temu bi zagotovo pripomogla tudi domovinska vzgoja, ki je žal že dolgo ni v učnih programih naših šol.«

»Ko sem lansko jesen nastopil funkcijo podžupana, sem se kmalu srečal s Koordinacijskim odborom veteranskih in domoljubnih organizacij Občine Kamnik. Odbor, ki je lani deloval pod vodstvom Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik letos pa je vodenje prevzelo Policijsko veteransko društvo Sever Kamnik, združuje 5 veteranskih in domoljubnih organizacij, ki delujejo v Občini Kamnik. Društvo general Maister Kamnik, Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Policijsko veteransko društvo Sever Kamnik in Zveza slovenskih častnikov območnega združenja Kamnik – Komenda. Vsa našteta društva nas s soorganizacijo številnih slovesnosti v občini Kamnik, s prapori in uniformami spominjajo, da nam domovina ni bila podarjena in da so za domovino premnogi izgubili svoja življenja. Člani društev opravljajo veliko vlogo tudi pri domovinski vzgoji. V lanskem letu so že drugič pripravili literarni in likovni natečaj na temo domoljubja. Vesel sem, da so se projektu pridružile vse kamniške osnovne šole, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik in Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Mladi so tisti, ki bodo v prihodnosti prevzeli vajeti oblasti, mladi so tisti, ki niso obremenjeni z delitvami, zato je prav, da jih usmerimo na pravo pot. Hvala vsem, ki ste danes s svojo prisotnostjo počastili spomin na dogodke iz preteklosti. Počastili spomin na težke in junaške dni zmage, na pogum in voljo ljudstva po svobodi. Hvala vsem, ki vam je mar za našo prihodnost!«

Za kulturno popestritev dogajanja so poskrbeli Moški pevski zbor DKD Solidarnost in recitator Goran Peršin.


<< Nazaj | Novice