Mali grad

Proslava ob Tednu rdečega križa v Domu starejših občanov Kamnik

12.05.2015

 

Od 8. do 15. maja poteka Teden Rdečega križa 2015, letošnje leto s sloganom »Udejanjamo naša načela.« Tradicionalni teden Rdečega križa Slovenije poteka torej v znamenju 50. obletnice temeljnih načel Rdečega križa Slovenije, akciji pa se pridružujemo tudi v občini Kamnik. Dopoldan se je tako župan Marjan Šarec v Domu starejših občanov Kamnik udeležil tradicionalne proslave, ki so jo pripravili v Območnem združenju Rdečega križa Kamnik.

Zbrane je sprva pozdravila direktorica Doma Starejših občanov Kamnik Marija Rems, nato pa besedo predala županu Marjanu Šarcu, ki je ob Tednu Rdečega križa opozoril na to, da moramo širiti solidarnost in sočutje skozi celo leto, kot to delajo člani Rdečega križa Slovenije in območnih združenj, med njimi tudi Območnega združenja Rdečega križa Kamnik. »Pomembno je, da znamo videti sočloveka. Število krvodajalcev je veliko, še več pa tistih, ki so kri darovali neštetokrat. Rdeči križ pomaga ljudem v stiski, ki jih je v zadnjem času izredno veliko. Rdeči križ je izredno pomembna organizacija za razvoj celotne družbe, saj pomaga tistim, ki so šibki, ki ne morejo izpolnjevati tisto, kar jim življenje nalaga. Ob tednu Rdečega križa čestitam vsem, predvsem pa predsedniku dr. Riflu in se nadejam, da bi Rdeči Križ, tako kot rečemo za gasilce, potrebovali čim manjkrat, ko pa ga bomo potrebovali, da bo dobro opravil svojo nalogo. Hvala.«

Predsednik Območnega združenja Rdečega križa Kamnik dr. Marko Rifel se je zahvalil županu za izkazano zaupanje in v svojem govoru strnil načela Rdečega križa Slovenije. »Sedem temeljnih načel Rdečega križa in Rdečega polmeseca preveva odnos medsebojne soodvisnosti in prepletenosti, zato je pomembno, da jih beremo, razumemo in spoštujemo kot celoto. Humanost in nepristranskost zajameta bistvo zamisli Rdečega križa, nevtralnost in neodvisnost opredeljujeta okvir delovanja, enotnost, prostovoljnost in univerzalnost pa se nanašajo na institucionalno organiziranost in način delovanja. Temeljna načela se nanašajo na živ, nenehno spreminjajoč se svet in na človeško družbo, ki ne pozna popolnosti. Kot nenehen vir humanitarne motivacije so temeljna načela tudi ideal, h kateremu je potrebno stremeti.«

Kulturno dogajanje proslave so pripravile učenke in učenci Podružnične šole Nevlje, z venčkom ljudskih pesmi in plesov ter recitacijami so popestrili dan starostnikov, ki se vsakoletnega srečanja zelo veselijo, saj jim učenci s svojo iskrivostjo in živahnostjo polepšajo dan, prikažejo svoje spretnosti in znanje ter spoznavajo življenje v Domu. 

Doplačilna znamka in doplačilne vozovnice Tedna Rdečega križa Slovenije 2015

Ob Tednu Rdečega križa bo od 8. do vključno 15. maja letos na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije na voljo kar 3.000.000 doplačilnih znamk, na železniških in avtobusnih postajah 25.000 doplačilnih vozovnic v vrednosti 0,17 evrov. Rdeči križ Slovenije bo tako zbrana sredstva namenil za izvajanje humanitarnih programov v korist najranljivejših skupin prebivalstva.

Lani je bilo med tednom Rdečega križa z doplačilnimi znamkami in doplačilnimi nalepkami za vozovnice potniškega prometa zbranih 385.414,22 evrov, ki  so bili porabljeni za različne razvojne projekte Rdečega križa Slovenije-Zveze združenj in v glavnem za nakup šolskih potrebščin, finančno in materialno pomoč socialno ogroženim posameznikom/družinam in skupinam prebivalstva, kritje stroškov dobave hrane iz blagovnih rezerv, izvedbo socialno-humanitarnih programov ter aktivnosti na področju promocije Rdečega križa, izvedbo socialno-humanitarnih programov ter aktivnosti na področju promocije Rdečega križa, za kritje stroškov vodenja Tedna Rdečega križa, stroškov povezanih z oblikovanjem, celostno podobo, natisom znamk, doplačilnih nalepk, letakov in podobno.


<< Nazaj | Novice