Mali grad

Proslava ob 45. obletnici Društva civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana

19.10.2016

 

Dopoldan se je podžupan Igor Žavbi v imenu Občine Kamnik udeležil proslave ob 45. obletnici Društva civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana, ki se je odvijala v Gostilni Pečarič v Ljubljani.

Proslava ob 45. obletnici Društva civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana je prostovoljna invalidska organizacija, ki deluje na Malenškovi ulici 1 v Ljubljani, večino članic in članov pa je vanj vključeno že od same ustanovitve. Dejavnosti so usmerjene v premagovanje ali vsaj ohranjanje obstoječega psihofizičnega stanja posameznikov ter nudenje pomoči v skladu z možnostmi društva. Društvo sestavljajo civilni invalidi vojn, vojaški mirnodobni invalidi, invalidi žrtev vojnega nasilja, družinski člani po umrlih civilnih invalidih vojn in podporni člani, ki bivajo v 37 občinah osrednje Slovenije in Zasavja. Med njimi nekaj članov prihaja tudi iz občine Kamnik.

Posebno skrb posvečajo ohranjanju zdravja, preprečevanju socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, rekreaciji in športu, usposabljanju za aktivno življenje in delo, kulturni dejavnosti, usposabljanju invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje in delo z invalidi, prevozu invalidov, zagotavljajo skupine za samopomoč, skrbijo za informativne dejavnosti in za preprečevanje ter odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju.

Ob tej priložnosti je članice in člane ter ostale goste nagovorila predsednica Društva civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana Angela A. Zadnikar. Pozdravnim besedam pa se je pridružil tudi podžupan Igor Žavbi, ki je društvu v imenu Občine Kamnik in župana Marjana Šarca predal zahvalo ob 45. obletnici delovanja, saj društvo s spoštovanjem skrbi za vključevanje v vsakodnevno življenje in delo ter uveljavljanje pravic civilnih invalidov vojn, vojaških mirnodobnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in njihovih družinskih članov.

V kulturnem programu so sodelovale učenke in učenci Osnovne šole Vrhovci, Tadeja Gorše, kvartet Prima, violinistka mag. Ana Novak in Ansambel Pepelnjak.


<< Nazaj | Novice