Mali grad

Prometno preventivna akcija ob začetku šolskega leta: Spet smo tu! Vozite previdno!

28.08.2017

 

Prvi september je čas, ko se otroci in šolniki vračajo v šolske klopi. Po počitniški sproščenosti je vključitev v ustaljene šolske ritme vedno izziv. Za vse. Pomen varne in prijazne vključitve v to obdobje je pomemben tudi za nas policiste. Ob pomoči ostalih deležnikov si na Policijski postaji Kamnik prizadevamo in želimo, da je prehod v šolski čas našim najranljivejšim skupinam udeležencev v prometu čim bolj varen in prijazen.

NAMENIMO JIM VSO POTREBNO POZORNOST, POMOČ, SKRB IN RAZUMEVANJE TER BODIMO JIM ZA VZOR IN ZGLED PRI SPOŠTOVANJU CESTNO PROMETNIH PREDPISOV.

V luči boljše varnosti bomo policisti od petka, 1. septembra, do nedelje, 10. septembra 2017, na izpostavljenih mestih okrepili našo prisotnost in izvajali takopreometno preventivno akcijo ob začetku šolskega leta kot tudi represivne ukrepe zoper kršitelje prometnih predpisov. Kot rečeno bomo nadaljevali z dobro prakso zadnjih let in povezane aktivnosti v Občini Kamnik in Komenda izvajali v sodelovanju s šolami, lokalno skupnostjo, prostovoljci, Združenjem šoferjev in avtomehanikov, AMD, društvi upokojencev, zavarovalnicami, zainteresiranimi podjetji ter ne nazadnje starši otrok.

Vsi našteti bodo v letošnjem šolskem letu skrbeli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Vsem prostovoljcem pa se že v naprej zahvaljujemo za njihovo pripravljenost, trud in požrtvovalnost, ki ga bodo s svojo prisotnostjo izkazali v cestnem prometu ter s tem pripomogli k večji varnosti.

»KOT VSAKO LETO, VOZNIKE TUDI LETOS OPOZARJAMO NA PRISOTNOST OTROK V PROMETU TER NA NEVARNOSTI, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. ŠE POSEBEJ PA OPOZARJAMO NA HITROST VOŽNJE, ZLASTI V BLIŽINI ŠOL OZIROMA MEST, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE, HODIJO OB CESTI. PROSIMO, DA VOZNIKI UPOŠTEVAJO CESTNO-PROMETNE PREDPISE IN NAVODILA PROSTOVOLJCEV«.

Staršem in skrbnikom otrok priporočamo, da čim več časa namenite prometno varnostni vzgoji. Preverite, kaj v prometu vaši otroci znajo in zmorejo. Poučite in opozorite jih na nevarnosti. Predvsem na to, kaj je prav in kaj ne. Slednje naj ne bo samo na šolski poti, ampak tudi v prostem času. Pri prevozu otrok v vozilih dosledno uporabljajte za to namenjene pripomočke in varnostne pasove. Vozite jih v ustreznih sedežih, predvsem pa jih ne vozite na prednjih sedežih, razen če to dopušča zakonodaja. Tudi sami se v vozilu vedno pripnite! Ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN VZGLED! Ravno tako voznikom priporočamo, da ste v prometu bolj pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivosti in temu prilagodite način svoje vožnje. Še posebej je potrebno biti pozoren v bližini vrtcev in šol ter tam, kjer se morebiti igrajo otroci – ulice, parkirišča …

Vsem udeležencem v prometu želimo srečno in varno pot v šolo.

Besedilo: komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič in policisti Policijske postaje Kamnik


<< Nazaj | Novice