Mali grad

Prometno preventivna akcija ob začetku šolskega leta: »NAJ BO POT V ŠOLO VARNA!«

28.08.2018

 

Prometno preventivna akcija ob začetku šolskega leta: »NAJ BO POT V ŠOLO VARNA!«Počitnice bodo kmalu za nami in začetek novega šolskega leta se nezadržno približuje. Poskrbimo, da bo šolska pot v času, ko naši otroci ponovno, nekateri pa tudi prvič vstopijo v šolo čim bolj varna in prijetna. Vsi vemo, da je po običajni sproščenosti ponovna vključitev v ustaljene šolske ritme vedno izziv za vse. Tega se dobro zavedamo na Policijski postaji Kamnik, zato bomo ob pomoči ostalih deležnikov prehod v šolski čas našim najranljivejšim skupinam udeležencev v prometu poskušali zagotoviti varnost. A to lahko zagotovimo le, če jim tudi vsi ostali udeleženci v prometu namenimo vso potrebno pozornost, skrb, pomoč in razumevanje. Zelo pomembno je, da jim pokažete/mo, kaj je vzorno in zgledno ravnanje v prometu že s tem, ko spoštujemo cestno prometne predpise.

V luči boljše varnosti smo policisti še pred začetkom šolskega leta v okolicah šol okrepili  svojo prisotnost. Med 3. 9. 2018 in 14. 9. 2018 pa bomo na izpostavljenih mestih izvajali tako prometno preventivno akcijo ob »začetku šolskega  leta« in izvedbo represivnih ukrepov zoper kršitelje prometnih predpisov. Ob tem se bodo povezane aktivnosti v občini Kamnik izvajale v sodelovanju s šolami, lokalno skupnostjo, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s prostovoljci, z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Kamnik, AMD Kamnik, Društvom upokojencev Kamnik, zavarovalnic, zainteresiranimi podjetji ter ne nazadnje starši otrok. Vsi našteti bodo v letošnjem šolskem letu skrbeli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Vsem prostovoljcem pa se že v naprej zahvaljujemo za njihovo pripravljenost, trud in požrtvovalnost, ki ga bodo s svojo prisotnostjo izkazali v cestnem prometu ter s tem pripomogli k večji varnosti.

»VSE UDELEŽENCE, PREDVSEM VOZNIKE OPOZARJAMO NA PRISOTNOST OTROK V PROMETU TER NA NEVARNOSTI, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. ŠE POSEBEJ OPOZARJAMO NA PRILAGOJENO HITROST VOŽNJE V BLIŽINI ŠOL OZIROMA MEST, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE IN HODIJO OB CESTI.  PROSIMO, DA VOZNIKI UPOŠTEVAJO CESTNO-PROMETNE PREDPISE TER NAVODILA PROSTOVOLJCEV«.

Staršem in ostalim skrbnikom otrok priporočamo, da čim več časa namenite prometno-varnostni vzgoji. Preverite, kaj v prometu vaši otroci znajo in zmorejo. Poučite in opozorite jih na nevarnosti. Predvsem na to, kaj je prav in kaj ne. Slednje naj ne bo samo na šolski poti, ampak tudi v prostem času. Pri prevozu otrok v vozilih dosledno uporabljajte za to namenjene pripomočke in varnostne pasove. Vozite jih v ustreznih sedežih, izogibajte se vožnji  otrok na  prednjih  sedežih. V vozilu se vedno pripnite!

Vsem udeležencem v prometu želimo srečno in varno pot v šolo in ne pozabite: »NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ, LASTEN VZGLED!«

Besedilo: komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič in policisti Policijske postaje Kamnik
Fotografije: Občina Kamnik, Policija, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa


<< Nazaj | Novice