Mali grad

Projekt »Ogljični odtis« ali kako zmanjšati izpuste C02 in drugih toplogrednih plinov

11.03.2010

 

Center za razvoj Litija je preteklem tednu v sklopu mednarodnega projekta CO2 NeuTralp v prostorih Občine Kamnik skupaj z nevladno organizacijo za trajnostni razvoj Umanotera predstavil eno izmed svojih pilotnih aktivnosti.

»Ogljični odtis« je prostovoljen periodičen izračun emisij, izražen v tonah C02 na leto, s katerim ugotavljamo skupno količino CO2 in drugih toplogrednih plinov (CO2, metan, N2O, Fluoro-ogljiki), za katere smo odgovorni posamezniki ali organizacije. Izračun ogljičnega odtisa se pripravi na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih vprašalnikov za naslednja področja:

- električna in elektronska oprema,

- ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov,

- nabava in storitve,

- transport (službeni prevozi in prevozi zaposlenih na delo)

- svetila.

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je izredno visoka koncentracija toplogrednih plinov, ki okoli Zemlje tvorijo ovoj, razlog za hitro in nevarno segrevanje ozračja, posledice globalnega segrevanja pa so danes vidne po vsem svetu.

Namen ogljičnega odtisa
Podatki, ki jih pridobimo z ogljičnikm odtisom, nam pripomorejo pri lažjem upravljanju z izpusti CO2. Na podlagi teh lahko določimo najpomembnejše vire izpustov, spremljamo izpuste v nadaljevanju ter, kar je najpomembneje, načrtujemo ukrepe za zmanjšanje le-teh. Računanje odtisa nima dosti smisla, če temu ne sledi zavezanost in delovanje organizacije za zmanjševanje emisij in izboljšanje učinkovitosti. Izračun ogljičnega odtisa je lahko koristen pripomoček za vzpostavljanje celovitega sistema okoljskega upravljanja organizacije. Ogljični odtis kaže tudi na okoljsko odgovornost organizacije/posameznika, na zavedanje da problem z izpusti CO2 obstaja. V prihodnjih mesecih bo za Občino Kamnik izračunan ogljični odtis, kateremu bodo sledili ukrepi za zmanjševanje izpustov. Ponavadi ukrepi, ki jih izvedemo v praksi, pomenijo tudi zmanjšanje stroškov organizacije/posameznika in bolj kakovostno delo.

V tujini z ogljičnim odtisom svoje izdelke opremljajo tudi nekatere trgovske verige in s tem svojim potrošnikom ponujajo možnost izbire izdelkov tudi na podlagi njihovega vpliva na okolje.

Kako si izračunam ogljični odtis?
Svoj izračun CO2 odtisa lahko naredi tudi vsak posameznik in s tem ugotovi kakšni so njegovi letni izpusti. Vsak Slovenec letno v povprečju izpusti 10 ton CO2, meja pri kateri bi bil izpust vzdržen za planet pa znaša približno 2 toni. Posamezniki si lahko izračunajo svoj ogljični odtis na spletni strani www.umanotera.org ter ugotovijo, kako lahko zmanjšajo svoj vpliv na okolje. Večino izpustov na ravni posameznikov in tudi organizacij predstavljajo prevozi, tja do 2/3 vseh.

Po besedah podžupana Braneta Goluboviča so na Občini zainteresirani za izdelavo ogljičnega odtisa, v izdelavi je energetski koncept občine, izdelali pa so tudi energetski pregled občinske stavbe, ki je bil opravljen v zimskih mesecih, ko so temperature nizke. Golubovič ob tem dodaja: »Za izdelavo energetskega pregleda občinske stavbe smo se odločili, da naredimo vzorčni primer, ki se bo v naslednjih letih prenesel na vse javne stavbe v občini. Obstajajo pa tudi velike možnosti pridobitve kohezijskih sredstev, saj so bile nakazane možnosti učinkovite rabe energije (zmanjšanje stroškov ogrevanja, porabe električne energije, zemeljskega plina in vode). Poleg tega smo naredili tudi analizo stroškov in koristi, v kateri je predstavljena tudi doba  vračanja vloženih sredstev v energetsko prenovo.«


<< Nazaj | Novice