Mali grad

Projekt Aktivni.Vsi: premiera dokumentarnega filma Aktivirani očka

06.09.2017

 

Projekt Aktivni.Vsi: premiera dokumentarnega filma Aktivirani očkaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predstavlja dokumentarni film Aktivirani očka. Kot pove že sam naslov, film ozavešča o pomenu dejavnega očetovstva ter s tem spodbuja bolj enakovredno porazdelitev gospodinjskih in skrbstvenih obveznosti med oba starša. Dokumentarni film je del projekta Aktivni.Vsi, ki se na ministrstvu izvaja od leta 2016 in se osredotoča na starševstvo, zlasti na spodbujanje očetov k še bolj dejavnemu vključevanju v skrbstveno delo. Premiera filma bov torek, 19. septembra 2017, ob 20. uri v sklopu izobraževalnega programa na RTV Slovenija 1.

Dokumentarni film Aktivirani očka uvodoma pojasnjuje tradicionalno vlogo očetov, ki so včasih skrbeli bolj za finančno plat družine, in razlaga ozadje te klasične razporeditve vlog med ženskami in moškimi. Razmišljanje o večji vključenosti očeta v družinsko življenje v sodobnem času je porodilo vprašanja o pomenu in vlogi očeta danes: Zakaj morajo biti očetje enakovredno udeleženi pri vzgoji? Pri katerih letih otroka se že morajo očetje dejavno vključiti? Kako bo take vrste vzgoja vplivala na otroka? Kakšne bodo generacije otrok, ki jih bodo dejavno vzgajali tudi očetje?

Na vsa ta vprašanja odgovarja dokumentarni film Aktivirani očka, ki skozi niz razmišljanj moških in žensk različnih generacij ter stroke predstavi vidik starševstva in dejavnega vključevanja očetov v skrb za otroke, pa tudi psihološki vidik prednosti dejavnega očetovstva. Poleg tega si gledalke in gledalci lahko ogledajo, kako znani slovenski očetje usklajujejo družinske in službene obveznosti in se zabavajo ob iskrenih in neposrednih odgovorih osnovnošolskih otrok, ki brez zadržkov povedo, kako dejavni so pravzaprav njihovi očetje ter kako dejansko izgleda delitev vlog v njihovi družini v vsakdanjem življenju.

Večja vloga moškega v družinskem življenju pozitivno vpliva na otrokov razvoj.

Neigrani film je v celoti podkrepljen z izsledki raziskav, izvedenih na območju Slovenije. Raziskave kažejo na pozitivno povezavo med skrbjo za otroke in kasnejšim odnosom oče-otrok. Kot navaja redna profesorica za razvojno psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Ljubica Marjanovič Umek se dejavna vloga očetov »pozitivno kaže že od samega rojstva na vseh področjih otrokovega razvoja in se kot naložba obrestuje na ravni akademske uspešnosti, socializacije in čustvene zrelosti. Zato je skrajno pomembno, da se o pomenu dejavnega očetovstva čim več govori«.

Država izvaja številne ukrepe, da so moški lahko aktivni očetje

Usklajevanje poklicnih in družinskih odgovornosti je izziv za vse, še posebej za ženske. Dvojna obremenjenost (dom in služba) vodi v izgorelost, slabše zaposlitvene in karierne možnosti. Dokazano je, da bolj uravnotežena delitev domačega dela med partnerjema prinaša manj stresa, posledično večje zadovoljstvo in večjo učinkovitost na delovnem mestu, saj ni vse samo na enem izmed staršev.

Država ter delodajalci nosijo odgovornost za boljše pogoje za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. »Država zagotavlja različna polna nadomestila za to, da se lahko očetje polno vključujejo v aktivno vlogo že od samega rojstva otroka. Očetje imajo možnost očetovskega dopusta, razdelitev starševskega dopusta, omogočeno možnost skrajšanega delovnega časa. Hkrati pa uporabljamo tako imenovane mehke metode – razne kampanje ozaveščanja in medijske projekte, ki spreminjajo naše razmišljanje družbe in skupnosti,« poudarja državna sekretarka na MDDSZ Martina Vuk.

Kljub spodbudnemu zakonskemu okviru pa je uresničitev pravic za aktivno očetovstvo v praksi še vedno velik izziv. Župan Občine Kamnik Marjan Šarec poudarja, da je »slovenska zakonodaja napredna, a so premiki od tradicionalne delitve vlog med moškimi in ženskami še vedno izredno počasni. Eden izmed namenov projekta Aktivni.Vsi je bil raziskati, kako dejavni so očetje pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Raziskava, opravljena na območju Kamnika, je pokazala, da je velik problem pomanjkanje časa, ki ga zaradi prezaposlenosti preživijo z otroki. Občina Kamnik se zaveda pomena usklajevanja dela in družine, zato se bomo potrudili v okviru občine za spremembe na tem področju«.

Sodelujoči v dokumentarnem filmu Aktivirani očka

V dokumentarnem filmu kot sogovorke in sogovorci nastopajo redna profesorica za razvojno psihologijo, dr. Ljubica Marjanovič Umek, in doc. dr. Bojan Musil z Oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki komentirata rezultate raziskav in predstavljata spremembe razmerja med partnerjema pri vzgoji otrok in z njo povezano okrepljeno vlogo sodobnega očeta. Poglede projektnih partnerjev na vlogo očeta pri vzgoji ter enakovredni delitvi skrbstvenih in gospodinjskih opravil med partnerjema povzamejo državna sekretarka MDDSZ Martina Vuk, župan občine Kamnik Marjan Šarec, ravnateljica OŠ Toma Brejca Kamnik Mojca Rode Škrjanc ter učiteljica te šole Lea Zbičajnik. V filmu predstavijo nekatere ukrepe za spodbujanje dejavnega očetovstva, možen prispevek šole in lokalne skupnosti k odpravi stereotipnih delitev dela v družini ter obrazložijo, zakaj je ta koncept pomemben in kakšna so njihova opažanja. Kako očetovstvo vpliva na kariero, v vlogi aktivnih očetov pojasnjujejo še radijska in televizijska voditelja Boštjan Romih in Robert Pečnik – Pečo ter bloger Jure Marolt.

PROJEKT AKTIVNI.VSI

Projekt Aktivni.Vsi od leta 2016 izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z njim javnost ozavešča o stereotipih na področju starševstva in spodbuja očete k bolj dejavnemu vključevanju v skrbstveno ter gospodinjsko delo. Partnerji projekta na lokalni ravni so Občina Kamnik in nekatere tamkajšnje javne institucije, mednarodni partner pa je Islandski center za enakost spolov. Priznanje in podporo projekt uživa tudi pri znanih slovenskih očetih, kot sta glasbenik Rok Terkaj in bloger Jure Marolt. Projekt Aktivni.Vsi je podkrepljen z medijsko kampanjo s krovnim sloganom Po dejanjih se oče pozna. Več o projektu je na voljo na spletnem mestu: http://www.enakostspolov.si/.

Besedilo: Tanja Fon, Pristop d.o.o.


<< Nazaj | Novice