Mali grad

Program prireditev ob občinskem prazniku

24.02.2012

 

SPOŠTOVANE KAMNIČANKE, SPOŠTOVANI KAMNIČANI,
PRIDRUŽITE SE NAM NA SLOVESNOSTIH IN PRIREDITVAH OB LETOŠNJEM OBČINSKEM PRAZNIKU!

Marjan Šarec
Župan občine Kamnik


Meseca junija 2011 je bila uspešno zaključena izgradnja ukrepa za umirjanje prometa v naselju Spodnje Stranje, skupaj s pločnikom, javno razsvetljavo, odvodnjavanjem in interventno prestavitvijo vodovoda. Investicija izhaja iz sklenjene sofinancerske pogodbe med DRSC in Občino Kamnik. Gradnjo brvi in pločnika je izvajalo Cestno podjetje Ljubljana d.d..

Vito Taufer ima za seboj že dolgo, razburljivo in pomembno režisersko pot, in kar nenavadno se zdi, da se doslej še nikoli ni soočil s Cankarjem.
Janko Kos ugotavlja, da ima Cankarjevo Pohujšanje mnoge prvine ljudske igre, prek tega pa tudi tradicionalne vaške zgodbe, toda tradicionalni motivi imajo v tej drami novoromantični pridih; taka sta tudi razbojniški umetnik Peter in Jacinta kot prispodoba avtonomne umetniške ustvarjalnosti.
Vito Taufer Pohujšanje vidi predvsem kot univerzalno, brezčasno pravljico, kot nesramen in neotesan buffo. 

Konec meseca novembra 2011 se je v naselju Šmarca ob strugi Kamniške Bistrice uspešno zaključila izgradnja protipoplavnega nasipa, katerega je izvajalo podjetje Žurbi Team d.o.o.. Izgrajen nasip na tem odseku vodotoka bo bistveno pripomogel k poplavni varnosti na območju Šmarce in Nožic. Projekt v celoti financiralo Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, kar je za občino Kamnik velika pridobitev na področju varstva pred poplavami.  

Slavnostno uradno odprtje Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki je takoj po novem letu pričel z delom pod strokovnim vodstvom delavk Centra za socialno delo Kamnik. Program je financiran iz proračuna občine Kamnik.

V mesecu septembru 2011 je bila uspešno zaključena zahtevana sanacija plazu pod občinsko cesto Mali Rakitovec – Veliki Rakitovec. Sanacijo je izvajalo podjetje PUH d.d.

Pregledno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov s selektorji iz osnovnih in srednjih šol občine Kamnik v organizaciji Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo - izpostava Kamnik.

Pregledno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov s selektorji iz osnovnih in srednjih šol občine Kamnik v organizaciji Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo - izpostava Kamnik.

Konec meseca oktobra je bila zaključena izgradnja črpališča in vodovoda Rudnik v dolžini 490 metrov, katerega je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d.d..

Konec leta 2011 se je uspešno zaključila delna sanacija struge vodotoka Motnišnica v KS Motnik, katerega je izvajalo podjetje NIVO Celje. Sanacija vodotoka na tem odseku bo bistveno pripomogla k poplavni varnosti na tem območju. Projekt je v celoti financiralo Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, kar je za občino Kamnik velika pridobitev na področju varstva pred poplavami.   

V mesecu avgustu 2011 je bila uspešno zaključena sanacija plazu pod cerkvijo na Selih. Sanacijo je izvajalo podjetje PUH d.d..

Razstava je posvečena dvema pomembnima slovenskima likovnima ustvarjalcema prejšnjega stoletja - Mihu Malešu in Zoranu Mušiču. Predstavlja življenjski poti dveh umetnikov, ki sta sodelovanje sčasoma nadgradila v tesno prijateljstvo, kar prikazuje tudi ohranjeno dokumentarno gradivo, fotografije, pisma ter izbrane številke prve slovenske likovne revije “Umetnost”, ki jo je nekaj časa urejal tudi Miha Maleš. Na razstavi so poleg ustvarjalnih del in njune korespondence na ogled tudi nekateri osebni predmeti imetnikov.

V sklopu praznovanja 100. letnice ustanovitve Gorske reševalne službe v Sloveniji bo Društvo GRS Kamnik gostitelj Zbora reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije. Na slavnostnem Zboru bo Občini Kamnik podeljeno Priznanje za sodelovanje GRZS.

Predstavitev knjige V vihri petih vojn: Andrej Zlobec. Očetove zapisane spomine je uredila in objavila hči Dušica Kunaver. Vsebina knjig zajema spomine Kraševca Andreja Zlobca na pet vojn, v katerih se je bojeval, in na mnoge zgodovinske dogodke v vmesnem času. Z urednico bomo v besedi in sliki predstavili spomine na boje za severno mejo in na generala Maistra ter na Zlobčevo službovanje v Barutani.
»Vsebina zbirke ne le pripoved rodoljuba, ki je svoje življenje podaril bojem za svobodo svoje domovine, ampak je njegova pripoved tudi dragocen prispevek slovenski vojaški zgodovini. Vsebino te knjige je pisal poklicni vojak, ki je okusil gorje vseh vojn na našem ozemlju od leta 1914 do 1945 in še v povojnem času.«

V mesecu avgustu 2011 je bila zaključena rekonstrukcija občinske ceste »Cerkljanska Dobrava – Tunjice«. Gradbena dela so zamenjava tampona, izgradnja odvodnjavanja, jaškov, prepustov in asfaltiranje vozišča v dolžini 200 metrov. Izvajalec del je bilo podjetje Žurbi Team d.o.o.. 

Sodelujejo ekipe osmošolcev, ki so zmagale na predtekmovanjih kamniških osnovnih šol. Tradicionalno se bodo letos že četrto leto pomerili v poznavanju mesta Kamnik, njegove zgodovine, geografije, znamenitosti in današnjega utripa.

Na ŠCRM so lani podpisal Eko listino ter se s tem zavezali, da bomo skrbeli za čisto okolje, varčevali z energijo ter bili na ta način zgled tistim, na katere bodo okoljsko znanje prenašali. Tudi letos bodo pod vodstvom koordinatorke projekta Ekošola Viktorije Pirš pripravili eko dan, ob tej priložnosti pa bo župan Marjan Šarec predal ravnateljem kamniških osnovnih šol sadiko drevesa skorš.

Društvo GRS Kamnik, ki je bilo ustanovljeno kot 2. slovenska »rešilna postaja« leta 1922 v Stahovici in katerega osnovni namen je prostovoljno pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na težje dostopnih terenih, praznuje 90. letnico ustanovitve. Na Občnem zboru, ki bo uvod v letošnje praznovanje, bodo člani potegnili črto pod do zdaj narejenim in potrdili načrte za delo v prihodnje.

Predstavitev - sejem, na katerem bodo sodelovala društva s področja kmetijstva v občini Kamnik; društva podeželskih žena, ekološke kmetije, ...
Glavni namen prireditve je promocija in predstavitev kmetijske ponudbe v občini Kamnik.

Tradicionalna kulturna prireditev v organizaciji Glasbene šole Kamnik in OŠ Toma Brejca.

Tradicionalna »Maistrova podoknica« v organizaciji članov DKD Solidarnost Kamnik.

Slavnostna položitev venca slovenskemu pesniku, generalu in borcu za severno mejo, Rudolfu Maistru. Slavnostni govornik bo predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Gregor Virant.

Slavnostni govornik bo župan Marjan Šarec.

V času od 29. do 31. marca bo ŠCRM Kamnik gostila približno 100 mladinskih delegatov iz vseh evropskih držav, ki bodo sodelovali v Sloveniji na Mladinskem evropskem parlamentu. Z njimi bo tudi 35 mentorjev - učiteljev ter glavni odbor MEP Evropa. Na Glavnem trgu jih bo pozdravil župan Marjan Šarec.

V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje – Cirius Kamnik bodo dijakinje 1. letnika administrativnih usmeritev pripravile kratek recital Domovina v lirski pesmi z  interpretacijo domovinskih pesmi Srečka Kosovela, Alojza Gradnika in Toneta Pavčka.
Politični in ekonomski sistemi nastanejo in usahnejo, domovina pa ostane. Že Latinci so pojem »dobro« povezovali  z domovino. Domovina ni le nekaj, vezano na praznike in običaje, temveč pomeni dom, »dobro« in srečo. To nam bodo sporočili ob branju spisov dijaki Cirius Kamnik ob odprtju Domovinskega kotička.

Slavnostni koncert posvečen spominu na Rudolfa Maistra v organizaciji Glasbene šole Kamnik.

Klub gorskih tekačev Papež organizira že 17. tradicionalni gorski tek k cerkvici Sv. Primoža. Tek pomeni otvoritev gorsko-tekaške sezone, zato pričakujejo številčno udeležbo.

Občina Kamnik je izvedla nabavo in montažo igral na novem otroškem igrišču na Jakopičevi ulici. S tem je bil izpolnjen cilj, da je v južnem delu KS Duplica urejeno otroško igrišče, kar je velika pridobitev za občino Kamnik.

Lani so Štajnovci v okviru projekta Štajnraum skupaj z občinsko upravo izbrali dva predloga občank in občanov, ki bi se lahko izvedla v doglednem času. S tokratnim slavnostnim dogodkom župan izpolnjuje obljubo. Kamnik bo tako bogatejši z biološkimi smetnjaki (tudi za pasje iztrebke), skozi mesto pa se boste lahko zapeljali z brezplačnim Kam-kolesom.

Decembra 2011 je vrtec Palček, ki je lociran neposredno ob glavni cesti, staro leseno ograjo nadomestil z betonsko ob cesti in žičnato na ostalih delih. Izvajalec del je bilo podjetje Žurbi Team d.o.o..

Dr. Niko Sadnikar je Matični knjižnici Kamnik daroval precej starih knjig. Med njimi je nekaj dragocenih tiskov. Častnemu občanu se bodo zahvalil z javno predajo njegove dragocene donacije.

Konec leta 2011 je bila izvedena rekonstrukcija občinske ceste do doma na »Vegradu«. Pri rekonstrukciji ceste so bila izvedena naslednja gradbena dela: zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, izgradnja mulde, jarka iz kanalet, jaškov, globinskega odvodnjavanja – kanalizacije z ponikovalnico, namestitev odbojne varovalne ograje, namestitev prometne opreme, zavarovanje brežine in asfaltiranje vozišča ter izogibališč v dolžini 260 metrov. V danem primeru gre za primer dobrega sodelovanja med podjetjem Calcit in občino Kamnik.

V letu 2012 Občina Kamnik izdaja »Kamniški zbornik št. 21«. V njem sodeluje okoli 70 avtorjev katerih besede govorijo o družbeni zgodovini, literarni zgodovini, bibliotekarstvu, o razpravah na področju jezikoslovja, botanike, jamarstva paleontologije, etnologije ipd …. Prav tako se v zborniku srečujemo z znanimi Kamničani v pogovorih, ob jubileju in v spominih. Lahko pričakujemo zopet dobro, pomembno literarno delo, ki ohranja Kamnik in Kamničane.

Tradicionalno ob občinskem prazniku Društvo general Maister organizira pohod po točkah, ki so v občini Kamnik povezane z Rudolfom Maistrom. Start in cilj pri spomeniku generala Maistra, pohod poteka mimo Maistrove rojstne hiše, šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, na Špico in nazaj v Kamnik. Pohod vodijo izkušeni planinski vodniki PD Kamnik.

Program prireditev je objavljen pod rubriko Prihajajoči dogodki in v meniju na levi strani spletne strani.


<< Nazaj | Novice