Mali grad

Problematika onesnaževanja ekoloških otokov v občini Kamnik

16.07.2014

 

V podjetju PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana se že vrsto let trudijo nadgrajevati sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v smeri, da posameznemu gospodinjstvu nudijo prevzem praktično vseh vrst komunalnih odpadkov, ki v tovrstnem okolju nastajajo. Kljub temu pa še vedno prepogosto naletijo na pojav onesnaževanja "ekoloških otokov", ki je najbolj značilen prav v občini Kamnik. Težko je razumeti, da se lahko nekateri posamezniki in tudi pravni subjekti - samostojni podjetniki (oknarji, slikopleskarji, montažerji, gradbeni podizvajalci in podobni) obnašajo tako brezbrižno in po nepotrebnem kazijo podobo sicer zgledno urejenega bivanjskega okolja. Zaposleni pri podjetju PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana skrbno beležijo kršitve in poskušajo v sodelovanju z občinsko redarsko službo odkriti storilce nezakonitega odlaganja odpadkov. Na tem mestu tudi pozivamo vse občane, ki boste kadarkoli priča takšnemu početju, da o tem obvestite izvajalca odvoza odpadkov (Operativni center Kamnik - telefon: 01/723-82-42, e-pošta: oc.kamnik@publicus.si). 

V nadaljevanju objavljamo izbor slik, ki prikazujejo nezakonito odlaganje odpadkov na najbolj problematičnih "ekoloških otokih" v občini Kamnik. Slike so bile posnete v spomladanskem času (marec, april, maj).

Nezakonito odlaganje kosovnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme. Tovrstne odpadke lahko občani Kamnika oddate v okviru naročila brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov.

Nezakonito odlaganje odpadnih avtomobilskih gum in kosovnih odpadkov. Odpadne avtomobilske gume lahko uporabniki proti plačilu oddate v Zbirni center Suhadole, ker ne gre za komunalni odpadek iz gospodinjstva (1 kos = 0,28 EUR).

Nezakonito odlaganje kosovnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme (način oddaje naveden pod točko 1).

Nezakonito odlaganje kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkovmešanih gradbenih odpadkov in drugih. Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko uporabniki oddate v okviru letnih akcij zbiranja s premično zbiralnico, ki potekata v spomladanskem in jesenskem času. Kar se tiče oddaje gradbenih odpadkov, v podjetju PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana zagotavljajo brezplačen sprejem manjših količin tovrstnih odpadkov (oddaja v Zbirni center Suhadole), ki so predvsem rezultat gradbenih vzdrževalnih posegov v stanovanju oziroma gospodinjstvu, npr. kopalnice. Prevzamejo tudi večje količine, vendar proti plačilu (34,3 EUR/tono).

Iz slik je razvidno, da se na tem "ekološkem otoku" pojavljajo tudi večje količine istovrstnih odpadkov, kar namiguje, da gre za odpadke iz dejavnosti (pravni subjekt). V tem primeru gre še za posebej hudo kršitev republiške in občinske zakonodaje, ki narekuje, da mora imeti vsak pravni subjekt, ki deluje na območju določene občine, z izvajalcem odvozov odpadkov sklenjeno posebno pogodbo o oskrbi odpadkov, ki nastajajo pri izvajanju določene dejavnosti.

Nezakonito odlaganje kosovnih odpadkovnevarnih odpadkovmešanih gradbenih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme (način oddaje razberete iz predhodnih primerov).

Potrebne informacije o sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki so na voljo tudi na prenovljeni spletni stran Publicus d.o.o, Ljubljana, in sicer http://www.publicus.si/1/?p=2259.

Besedilo in fotografije: Gregor Kranjec, PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana


<< Nazaj | Novice