Mali grad

Problematika onesnaževanja ekoloških otokov v občini Kamnik

10.03.2017

 

Problematika onesnaževanja ekoloških otokov v občini KamnikNa območju občine Kamnik prihaja do pogostega onesnaženja zbiralnic ločenih frakcij oziroma ekoloških otokov, saj so poleg zabojnikov odloženi kosovni odpadki, mešani komunalni odpadki, gradbeni odpadki, oblačila in drugo.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Ur. l. RS št. 83/2016) v 7. alineji 1. odstavka 33. člena med drugim določa, da je imetnikom odpadkov prepovedano odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih. Predvidena globa za kršitev tega določila znaša za pravno osebo od 300 do 500 evrov, njeno odgovorno osebo 100 evrov, samostojnega podjetnika posameznika 200 evrov in posameznika 100 evrov.

Inšpektorica Oddelka za premoženjsko – pravne in splošne zadeve Občine Kamnik, v skladu s 33. členom Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14), s ciljem preventivnega ukrepanja občanke in občane obvešča, da bo poostreno nadzirala ravnanje z odpadki in odlaganjem odpadkov poleg zabojnike ter v primeru zaznanih kršitev ukrepala skladno z določili Odloka in Zakona o prekrških.

Zavedati pa se moramo, da kazni ne bodo rešile omenjene problematike in, da je dolžan vsak posameznik poskrbeti za čisto lokalno skupnost v kateri živimo in jo ohranjati za naše zanamce.   


<< Nazaj | Novice