Mali grad

Problematika ambrozije in možni ukrepi za zatiranje

19.11.2013

 

Odbor za varovanje okolja je na svoji 23. seji obravnaval problematiko ambrozije. Na seji so bili prisotni tudi predstavniki institucij, ki se strokovno ukvarjajo s tem področjem, in sicer dr. Robert Leskovšek s Kmetijskega inštituta Slovenije, Andreja Pogačar Špenko, predstavnica Arboretuma Volčji Potok in mag. Erika Orešek z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Obrazložili so značilnosti te tujerodne rastline, načine prepoznavanja rastline, razširjenost ambrozije v Sloveniji in drugod po Evropi in metode zatiranja. Opozorili so na možnost zamenjave pelinolistne ambrozije z drugimi rastlinami in na posledice, ki jih ambrozija povzroča na zdravje ljudi. Najbolj problematično je širjenje ambrozije z nasipanjem gradbenega materiala ob avtocestah in železniških progah; na teh območjih se izvaja premalo ukrepov za zatiranje. Na kmetijskih zemljiščih je zatiranje ambrozije bolj učinkovito.

Občina Kamnik ne sodi med najbolj problematična območja v Sloveniji glede raširjenosti ambrozije. Kljub temu pa velja tej problematiki posvetiti veliko pozornost in ustrezno odreagirati ob vsakem najmanjšem nahajališču te rastline.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki spada pod Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, je razen veljavnih predpisov na svoji spletni strani objavila tudi obsežna in zelo koristna priporočila za prepoznavanje in zatiranje ambrozije ter rubriko/povezavo, preko katere lahko vsakdo prijavi sum najdbe površine, poraščene z ambrozijo. Prijava je možna tudi na tel. št. 01/300-13-00.

Občina Kamnik priporoča občanom, da se navedene spletne strani poslužujejo in najdena nahajališča ambrozije prijavijo na ustrezen naslov.


<< Nazaj | Novice