Mali grad

Priznanja pripadnikom reševalnih enot iz občine Kamnik ob mednarodnem dnevu civilne zaščite v letu 2012

07.03.2012

 

Mednarodni dan Civilne zaščite je čas, da ozavestimo aktivnosti in dejavnosti, s katerimi želimo in poizkušamo preprečevati vse, kar bi nas ogrožalo in pomagamo, ko se nesreča zgodi. Še vedno nas opominja narava tako doma kot po svetu, da premalo storimo zanjo. 

Z namenom pospeševanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je bila 1. marca 1972 ustanovljena Mednarodna organizacija Civilne zaščite  - ICDO. Od leta 1990 je 1. marec mednarodni dan Civilne zaščite.

 

Pomembna vloga sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je prav gotovo tudi na lokalni ravni. Občine skrbijo, da poteka delo na področju Civilne zaščite strokovno in usklajeno. Prizadevnost ljudi, ki so prostovoljno in poklicno ali dolžnostno vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je pripomoglo k temu, da se vsakič znova uspešno spoprijemamo s številnimi naravnimi ujmami in drugimi nesrečami.

 

Regijska podelitev priznanj Civilne zaščite ob mednarodnem dnevu CZ je potekala včeraj v Kulturnem domu v  Šmartnem pri Litiji. Na prireditvi so bila podeljena priznanja Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ki so jih predlagale občine, gasilske zveze, štabi civilne zaščite in društva zaradi njihovega prispevka na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V počastitev praznika  Civilne zaščite,  predvsem z zahvalo vsem, ki so s svojimi dejanji že prispevali k uresničevanju ciljev: preprečevanja nesreč, pripravljenosti, reševanja in pomoči ter z odstranjevanjem posledic naravnih nesreč. Priznanja so bila podeljena  predstavnikoma gasilske enote PGD Kamnik in Postaji Gorske reševalne službe Kamnik iz naše občine:

Hvala vsem za njihov trud, pomoč in nesebično pripravljenost pomagati drugim!

<< Nazaj | Novice