Mali grad

Priporočila kmetovalcem ob spomladanski toči

07.05.2013

 

Sobotno neurje s točo na območju Tuhinjske doline je pustilo precejšnjo škodo na kmetijskih površinah. Ob zgodnji toči že spomladi, ko večina rastlin še ni močno razvita, pa je travinje v najbolj bujni rasti. Prve dni maja so bili pognojeni travniki v dolini že v fazi latenja trav. Trave so bile visoke nad 20 cm in na boljših zemljiščih že primerne za zgodnjo košnjo za siliranje. Na območjih, kjer je bila toča močna in količinsko obilna, so bile take trave in detelje močno prizadete. Poškodovane in polomljene rastline je potrebno čim prej pokositi, še najbolje pa zmulčiti na travniku. Ta travna ruša je poleg poškodb močno onesnažena z zemljo in zaradi tega neprimerna za siliranje ali drugačno uporabo za krmo. Z mulčenjem bomo zdrobili rastline, ki se bodo hitro posušile in kot take predstavljale neke vrste organsko gnojilo za nadaljno rast travne ruše. Višina košnje ali mulčenja naj bo nekoliko višja, torej 7 - 8 cm visoko, da si travna ruša hitro opomore. Zaloga hranil na pognojenih travnikih, je le delno izkoriščena, zato priporočamo čim prej gnojenje z 50 kg N/ha. Uporabimo lahko razredčeno (50:50 odstotkov; voda:gnojevka) gnojevko ali gnojnico (15 m3/ha), ali pa mineralno gnojilo KAN (200 kg/ha).

Na močno poškodovani travni ruši je takojšnja košnja nujna, saj bodo poškodovane rastline v nasprotnem začele s propadanjem in gnitjem in bo prizadeta še naslednja košnja.

Na pašnikih z visoko obremenitvijo površin lahko v nekaj dnevih popasemo, kar je preostalo na ostalih potolčenih čredinkah pa je prav tako potrebno mulčenje ali čistilna košnja poškodovanih rastlin.

Klimatske spremembe so dejstvo, s katerim bomo pač morali živeti.

Besedilo: Anton Zavodnik, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana


<< Nazaj | Novice