Mali grad

Prevzem knjižne donacije dr. Nikolaja Sadnikarja

11.04.2012

 

Popoldan je v Matični knjižnici Kamnik potekal prevzel knjižne donacije dr. Nikolaja Sadnikarja, ki je Matični knjižnici Kamnik daroval precej starih knjig, med katerimi je tudi nekaj dragocenih tiskov.

Častnemu občanu občine Kamnik dr. Nikolaju Sadnikarju so se, kljub njegovi odsotnosti, zahvalili z javno predajo njegove dragocene donacije, ki je Knjižnici podaril pestro zbirko gradiva od 16. do 20. stoletja. Zbirka vsebuje nekaj dragocenih posebnosti, Kopitarjevo in Metelkovo slovnico, stare molitvenike, medicinske, naravoslovne in umetnostne knjige. Ima pa tudi kulturno in zgodovinsko vrednost, saj del fonda, zaradi starosti in redkosti, predstavlja velik pomen za kulturno dediščino. Medicinske knjige so iz zapuščine Augusta Walterja, višjega ranocelnika v kamniški smodnišnici, ki pa pomenijo še dodatno kulturnozgodovinsko vrednost in zanimivost.

Vse zbrane je v imenu Matične knjižnice Kamnik nagovorila direktorica Breda Podbrežnik, nato pa besedo predala županu Marjanu Šarcu, ki je poudaril pomen ohranjanja, zbiranja, varovanja knjig in tiskov z vidika negovanja kulturne dediščine, ki bi sicer šla v pozabo. Vsekakor nam ohranjanje in varovanje zgodovinske dediščine da globlji pomen za oblikovanje človekove kulturne, nacionalne zavesti, stare knjige in tiski pa predstavljajo del nacionalne identitete in nacionalnega spomina, so »zakladnica spominov«.

Sadnikarjevo donacijo je strokovno ocenil in predstavil sodni izvedenec za knjižno in rokopisno gradivo dr. Mihael Glavan, ki je poudaril, da je največji pomen Sadnikarjeve zbirke prav v njeni kulturnozgodovinski vrednosti. Manjši del fonda zaradi starosti in redkosti sodi na področje pisnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, kakor jo opredeljuje slovenski področni zakon.

Zaradi bolezenske odsotnosti dr. Nikolaja Sadnikarja mu župan Marjan Šarec in direktorica Matične knjižnice Kamnik Breda Podbrežnik zahvalne listine nista mogla predati, zahvalila pa sta se mu za njegovo velikodušno potezo ter mu zaželela zdravja in hitrega okrevanja. Sledil je ogled razstave, ki jo je uredil diplomirani zgodovinar Andrej Kotnik.

 


<< Nazaj | Novice