Mali grad

Prenehanje neobveznega obveščanja strank in občanov o poteku prometnega dovoljenja

22.10.2014

 

Ministrstvo za javno upravo obvešča in poziva, da vse upravne enote prenehajo s pošiljanjem nepredpisanih in sočasno pravno neobveznih obvestil strankam oziroma občanom o poteku osebnih dokumentov, razen v primerih, ko je obvestilo dejansko nujno potrebno zaradi nadaljnjih pravnih posledic. Neobvezno obveščanje strank in občanov o poteku osebnih dokumentov še zlasti velja za prenehanje obveščanja o poteku prometnega dovoljenja.

Poudarjamo, da navedeno velja za vse upravne enote, ker morajo biti vse stranke, občani oziroma državljani enako obravnavani, in tako torej obveščanje državljanov ne more biti odvisno zgolj in samo od odločitve posamezne upravne enote, ki je pogojena z višino razpoložljivih proračunskih finančnih sredstev.

Državljani imajo preko Državnega portala E-uprava možnost, da jih sistem e-uprave samodejno obvešča o poteku osebnih dokumentov. Storitev, ki se imenuje spletni opomnik, omogoča, da na elektronski naslov in/ali mobilno številko uporabnik prejme sporočilo o poteku veljavnosti identifikacijskih dokumentov, in sicer 1 mesec, 14 dni in 3 dni pred potekom veljavnosti. Naslov elektronske pošte in/ali številko mobilnega telefona v sistem e-uprave državljan navede sam. Obvestilo o poteku dokumentov lahko uporabnik prejme po elektronski pošti ali/in preko SMS obvestila za dokumente, ki jih sistem e-uprave pridobi iz uradnih evidenc, in sicer osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, orožni list, tehnični zapisnik. Zaradi osebnih podatkov je storitev uporabna s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Besedilo: državna sekretarka mag. Renata Zatler, Ministrstvo za javno upravo


<< Nazaj | Novice