Mali grad

Preklic intervencij v občini Kamnik – pričetek sanacije

12.02.2014

 

Občinski štab Civilne zaščite Kamnik  je danes, 12. 2. 2014, ob 15. uri prenehal z delovanjem v širšem sestavu, saj so se razmere na območju občine Kamnik normalizirale do te mere, da lahko deluje v okrnjenem sestavu, to pomeni poveljnik in namestnica poveljnika, ki bosta še naprej budno spremljala razmere in stanje. S tem je istočasno zaključeno obdobje intervencije, sedaj nastopi sanacija in oprava posledic naravne nesreče.

Groba ocena škode, nastale ob žledolomu v občini Kamnik, znaša 1.767.500 evrov.

Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je danes prioritetno reševal odstranjevanje podrtega drevja in vodotokov na območju celotne občine Kamnik. Za odstranjevanje podrtega drevja je bilo prijavljenih 5 intervencijskih dogodkov.

Oskrba z električno energijo

Danes je bil z Elektro Ljubljana dogovorjen nujni sestanek glede povračila vseh nastalih stroškov (najemnina za agregate, oskrba agregatov, transport, oskrba z gorivom itd.), ki se ga bosta jutri udeležila župan Marjan Šarec in poveljnik Civilne zaščite Kamnik Matjaž Srša.

Občani občine Kamnik niso ogroženi glede zagotavljanja električne energije, v kolikor se zadeve ne bodo poslabšale.

Slovenska vojska

Ob 8.30 uri so se na Štab Civilne zaščite Kamnik zglasili predstavniki Slovenske vojske (enota Novo Mesto) s 4 vojaki z mehanizacijo (bager, TV, in kombi). Skupaj z gozdarji in sekači so nadaljevali z delom preteklega dne (vodotok Nevljica »med gorami«), kjer je vodotok poln podrtih dreves, ki ogrožajo most na  cesti Kamnik – Ločica (Vrhpolje) ter celotno naselje Nevlje in Vrhpolje. Z delom so uspešno zaključili ob 13.30 uri, pri čemer je potrebno poudariti, da so svoje delo izredno dobro opravili, zato Občinski štab Civilne zaščite Kamnik nima več potreb s strani Slovenske vojske.

Problematika prevoznosti državnih in občinskih cest

Vse občinske ceste in državna cesta v občini Kamnik so normalno prevozne, zato se prekličejo vse dosedanje zapore.

Organiziranje informacijskega centra – Štaba Civilne zaščite Kamnik

Informacijski center je organiziran in deluje v PGD Kamnik, Livarska 1, Kamnik. INFORMACIJSKI CENTER – kontakt  tel. 01/8311-223 e-mail: dezurni.pgdkamnik@gmail.com.

Ocena in pregled stanja št. dogodkov ter intervencij sreda, 12. 2. 2014, do 15. ure

Število intervencij

11

Št. aktiviranih gasilcev in drugih sil za zaščito in reševanje

36

Št. aktiviranih GE

1

Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje

2

Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik)

2

Vse razpoložljive sile in mehanizacija so na terenu in izvajajo odstranjevanje dreves v sodelovanju z gozdarji ter pomočjo UNIGOM-a s hiapom, ki je ključnega pomena za uspešno izvajanje nevarnih intervencij.

Občinski štab Civilne zaščite Kamnik zaključuje z delom, zato se na tem mestu vsem in vsakemu posebej iskreno zahvaljujemo za nesebično in požrtvovalno delo, ki je bilo opravljeno za izboljšanje razmer v naši občini.

 


<< Nazaj | Novice