Mali grad

Pregled pravilnosti ločevanja in odlaganja odpadkov na »ekoloških otokih« na območju Občine Kamnik

25.05.2011

 

V ponedeljek, 23.5.2011, smo predstavniki podjetja Publicus, d.o.o., Ljubljana (izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik), v sodelovanju z nadzorno službo Prekrškovnega organa Občine ter predstavnikom pristojnega oddelka Občine, izvedli akcijo na terenu, kjer smo ugotavljali pravilnost ločevanja in odlaganja odpadkov na »ekoloških otokih« na območju Občine Kamnik. Šlo je za ponovitev akcije, ki smo jo izvedli 14. marca 2011, tako da smo lahko ocenili ali se je stanje na posameznih »ekoloških otokih« izboljšalo ali pa celo poslabšalo. Izsledki so naslednji.  

Pregledanih je bilo 10 »ekoloških otokov«. Splošne ugotovitve so naslednje; občane velja pohvaliti glede ločenega zbiranja papirja in kartona ter stekla, z izjemo zabojnika za steklo v okviru ekološkega otoka na Tunjiški cesti, kjer smo našli nevarne odpadke, natančneje sredstva za zatiranje insekticidov (polna steklenička insekticida, …). Problematično pa ostaja predvsem ločevanje in odlaganje v zabojnike namenjene mešani odpadni embalaži, kjer smo naleteli tako na mešane komunalne odpadke, biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter razne steklenice, kot na gradbeni material, odpadno električno in elektronsko opremo (na primer videorekorder, bojler), tekstil (na primer preproga), odpadna oblačila ter obutev in podobno. Občane nadalje opozarjamo, da je odlaganje odpadkov ob posodah nezakonito, prepovedano je tudi nasilno odpiranje samih posod (na vsakem otoku je bila vsaj 1 nasilno odprta posoda). Na tem mestu bi izpostavili »ekološki otok« v Stranjah pri Osnovni šoli, kjer so vse posode za ločeno zbiranje odpadkov namerno poškodovane do te mere, da se zabojnikov ne da več zaklepati in posledično zagotavljati, da v točno določenih posodah končajo odpadki, ki vanje dejansko sodijo.

Tisti, ki na »ekološke otoke« prinašate rumene vreče pravilno napolnjene z mešano odpadno embalažo in jih odlagate ob posodah, te vreče oddajajte v okviru rednega odvoza (sistem »od vrat do vrat«) ali pa vsebino spraznite v sam zabojnik za mešano odpadno embalažo. Večje kose embalaže (na primer embalaže pralnih sredstev) ali razrežite na manjše dele in jih odložite v zabojnik ali pa jih ponovno oddajte v okviru rednega odvoza (v rumenih vrečah ali posodah z rumenim pokrovom, oziroma ob rumenih vrečah ali posodah z rumenim pokrovom).

Posebna graja gre samostojnim podjetnikom (oknarji, slikopleskarji, montažerji, gradbeni podizvajalci, ipd …), ki na »ekološke otoke« prinašate ostanke od svojega dela (predvsem odpadni gradbeni material, odpadno plastiko, izolacijski material, električne kable, …) in s tem uničujete trud ostalih občanov, ki vestno ločujejo in odlagajo odpadke. Poudarjamo, da so »ekološki otoki« namenjeni izključno gospodinjstvom.

Celokupna ocena kontrole je, da večina občanov zadovoljivo ločuje in odlaga odpadke v posode za ločeno zbiranje odpadkov na »ekoloških otokih«. V prihodnosti bo potrebno predvsem izboljšati ločevanje in odlaganje na nekaterih kritičnih »ekoloških otokih« (na Frančiškanskem trgu ob trgovini DM, pred podjetjem Zarja - Molkova pot, ob baru »Pri Coprnici«, nasproti OŠ Stranje), kjer prihaja do individualnih kršitev s strani neodgovornih občanov.

V nadaljevanju sledi opis stanja na posameznem pregledanem »ekološkem otoku«, podprt s slikovnim gradivom.

1. Ulica Matije Blejca – parkirišče

Na »ekološkem otoku« smo zabeležili 2 nepravilnosti. Ob posodah je bila odložena kartonska škatla, ki je vsebovala biološko razgradljive kuhinjske odpadke, v zabojnik za mešano odpadno embalažo pa so bile odvržene steklenice, ki tja nikakor ne sodijo.

 

2. Klavčičeva ulica

V posodo za mešano odpadno embalažo so bili nepravilno odloženi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki (plesniv kruh).

 

 

 

 

3. Ulica Vilka Rožiča

Ob zabojnikih smo našli avtomobilsko gumo in zvočnike, v zabojnik za mešano odpadno embalažo pa je nekdo odvrgel biološko razgradljive kuhinjske odpadke, ki sodijo v rjavo posodo.

 

4. Na Frančiškanskem trgu ob trgovini DM

Ob zabojnikih so bilI nezakonito odvrženi odpadni les, mešani gradbeni material, manjši kosi salonitnih azbestnih plošč, odpadne pnevmatike, nekaj plastičnih igrač in celo smučka. V zabojniku za mešano odpadno embalažo pa smo naleteli na odpadno obutev.

 
   

5. Pred podjetjem Zarja (Molkova pot)

Na najbolj problematičnem »ekološkem otoku« je bila ob posodah odložena različna odpadna plastika. Nadalje smo v zabojniku za mešano odpadno embalažo odkrili celo vrsto odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo in sicer; odslužen bojler, videorekorder, odpadni tekstil, pločevino, … Tudi zabojnik za papir in karton je postregel z zajetno količino odpadnih oblačil.

 
   

6. Nasproti OŠ Stranje

V zabojniku za mešano odpadno embalažo smo naleteli na odpadke iz dejavnosti montaže. V zabojnik za papir pa so bila nepravilno odložena odpadna oblačila. Kot že omenjeno, so bile vse posode za ločeno zbiranje odpadkov na tem »ekološkem otoku« namerno poškodovane.

 

7. Ob baru »Pri Coprnici«

V prvi posodi za mešano odpadno embalažo smo našli električne kable in plenico, v drugi pa zajetno količino odpadnega gradbenega ter izolacijskega materiala.

 

8. Tunjiška cesta

V zabojnik za mešano odpadno embalažo so bila odvržena plastična cvetlična korita, v zabojnik za steklo pa odpadna oblačila in vrečka polna različnih sredstvev za zatiranje insektov (nevaren odpadek, ki se ga oddaja v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov).

 

 

 

 

Na območju Občine Kamnik je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja in oddaje različnih vrst odpadkov. Poleg zbiranja »na izvoru« (črna posoda za mešane komunalne odpadke, črna posoda z rumenim pokrovom za mešano odpadno embalažo, rjava posoda za biološko razgradljive kuhinjske odpadke) ter oddaje odpadkov na »ekoloških otokih« (posode za steklo, papir in embalažo), lahko občani 2-krat letno naročite brezplačen odvoz kosovnih odpadkov (navodila za oddajo so na hrbtni strani kuponov), 8. in 15. oktobra pa bo potekala tudi akcija zbiranja in oddaje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico, o kateri boste natančno obveščeni v poletnih mesecih. Skratka, izkoristite zgoraj naštete možnosti in poskrbite, da bo dolina Kamniške Bistrice urejena in prijetna za bivanje.


<< Nazaj | Novice