Mali grad

Pregled pravilnosti ločevanja in odlaganja odpadkov na »ekoloških otokih« na območju Občine Kamnik

18.03.2011

 

V ponedeljek, 14.3.2011, so predstavniki podjetja Publicus, d.o.o., Ljubljana (izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik), v sodelovanju z nadzorno službo Prekrškovnega organa Občine ter predstavnikom pristojnega oddelka Občine, izvedli terensko akcijo, kjer smo ugotavljali pravilnost ločevanja in odlaganja odpadkov na »ekoloških otokih« na območju Občine Kamnik.

Pregledanih je bilo 11 »ekoloških otokov«. Splošne ugotovitve so naslednje; občane velja pohvaliti glede ločenega zbiranja papirja in stekla, kjer nismo zabeležili omembe vrednih nepravilnosti. Problematično je predvsem ločevanje in odlaganje v zabojnike namenjene mešani odpadni embalaži, kjer smo naleteli tako na mešane komunalne odpadke, biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter razne steklenice, kot na gradbeni material, odpadno električno in elektronsko opremo (na primer tipkovnica), tekstil (na primer preproga), odpadna oblačila in podobno.

Občane nadalje opozarjamo, da je odlaganje odpadkov ob posodah nezakonito, prepovedano je tudi nasilno odpiranje samih posod (na vsakem otoku je bila vsaj 1 nasilno odprta posoda). Tisti, ki na »ekološke otoke« prinašate rumene vreče pravilno napolnjene z mešano odpadno embalažo in jih odlagate ob posodah, te vreče oddajajte v okviru rednega odvoza (sistem »od vrat do vrat«) ali pa vsebino spraznite v sam zabojnik za mešano odpadno embalažo. Večje kose embalaže (na primer embalaže pralnih sredstev) ali razrežite na manjše dele in jih odložite v zabojnik ali pa jih ponovno oddajte v okviru rednega odvoza (v rumenih vrečah ali posodah z rumenim pokrovom, oziroma ob rumenih vrečah ali posodah z rumenim pokrovom). V nadaljevanju sledi opis stanja na posameznem pregledanem »ekološkem otoku«, podprt s slikovnim gradivom.

1.) Groharjeva ulica (2 »ekološka otoka«)

 

2.) Ulica Matije Blejca – parkirišče

 

V posodi za mešano odpadno embalažo smo našli gradbeni material.

 

 

 

 

 

 

3.) Klavčičeva ulica

 

V posodo za mešano odpadno embalažo so bili nepravilno odloženi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki.

 

 

 

 

 

 

 

4.) Ulica Vilka Rožiča

 

Ob zabojnikih nas je najprej pričakal nepravilno odložen kup kartona. Nadalje smo v zabojniku za mešano odpadno embalažo našli računalniško tipkovnico, presenečenje pa so predstavljale vreče napolnjene z zelenim vrtnim odpadom (veje), straniščna školjka, gradbeni material ter razni kovinski deli, ki so bili odloženi ob zabojnikih.

5.) Za stavbo Občine Kamnik

 

Ob posodah so bile odložene lesene in plastične »gajbice«. Manjša nepravilnost je bila zabeležena v posodi za papir (plastične torbice) in v posodi za mešano odpadno embalažo (steklenice).

6.) Na Frančiškanskem trgu ob trgovini DM

 

Ob zabojnikih so bile nepravilno odložene vreče z različnimi odpadki (predvsem gradbeni material ter odpadna oblačila), 2 avtomobilski gumi ter posoda z barvo (nevaren odpadek). V zabojniku za papir smo tudi našli gradbeni material in žaganje.

7.) Pred podjetjem Zarja (Molkova pot)

 

En zabojnik za mešano odpadno embalažo je bil prevrnjen, vsi pa so bili nasilno odprti in poškodovani. V zabojnikih za embalažo smo našli mešane komunalne odpadke, steklenice ter tekstil (preproga), v zabojniku za steklo pa celo sijalko.

8.) Nasproti OŠ Stranje

 

V zabojniku za mešano odpadno embalažo smo našli mešane komunalne odpadke, biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter odpadne nagrobne sveče. Ob zabojnikih sta bili odloženi tudi vreča z odpadno plastiko in kartonska škatla z embalažo ter polno vrečko plenic.

9.) Stahovica – nasproti podjetja Calcit

 

Ob posodah so bile odložene vreče napolnjene z mešanimi komunalnimi odpadki in steklenicami za pivo, odpadni les, umivalnik, preproga in tako dalje. Pri samem pregledu smo našli dokumente, ki namigujejo na imetnika nepravilno odloženih odpadkov. Oba bosta prejela opozorilo občinske nadzorne službe. V bodoče se tako ravnanja ne bo več toleriralo.

 

10.) Ob baru »Pri Coprnici«

Ob posodah so bile nepravilno odložene vreče napolnjene z mešano odpadno embalažo ter številne kartonske škatle. Z malo truda bi uporabniki prej omenjene odpadke lahko odložili v same posode ali jih v primeru mešane odpadne embalaže oddali v okviru rednega odvoza.

Na območju Občine Kamnik je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja in oddaje različnih vrst odpadkov. Poleg zbiranja »na izvoru« (črna posoda za mešane komunalne odpadke, črna posoda z rumenim pokrovom za mešano odpadno embalažo, rjava posoda za biološko razgradljive kuhinjske odpadke) ter oddaje odpadkov na »ekoloških otokih« (posode za steklo, papir in embalažo), lahko občani 2-krat letno naročite brezplačen odvoz kosovnih odpadkov (navodila za oddajo so na hrbtni strani kuponov), 8. in 15. oktobra pa bo potekala tudi akcija zbiranja in oddaje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico, o kateri boste natančno obveščeni v poletnih mesecih.

Vsi načini zbiranja in oddaje odpadkov bodo tudi natančno predstavljeni ter razloženi v okviru »eko kotička«, v juniju pa bo vsako gospodinjstvo prejelo tudi Abecednik odpadkov, ki bo odpravil še tiste dvome, ki se Vam porajajo glede ravnanja z odpadki. Skratka, izkoristite zgoraj naštete možnosti in poskrbite, da bo dolina Kamniške Bistrice urejena in prijetna za bivanje. V tej akciji smo se osredotočili na zbiranje in oddajo odpadkov na »ekoloških otokih« s ciljem, da se stanje normalizira in uredi. Vsi, ki smo bili prisotni pri akciji menimo, da je bil namen dosežen in, da bomo podobne analize terena izvajali tudi v prihodnje.

 

 

 

 

 

 

 


<< Nazaj | Novice