Mali grad

Pregled pravilnosti ločevanja in odlaganja odpadkov na »ekoloških otokih« na območju Občine Kamnik

09.05.2012

 

V sredo, 25. aprila 2012, smo predstavnika podjetja PUBLICUS d.o.o. Ljubljana in občinski redar izvedli prvo letošnjo kontrolo pravilnosti ločevanja odpadkov v okviru posod, ki so nameščene na »ekoloških otokih« na območju Občine Kamnik. 

Pregledanih je bilo 11 »ekoloških otokov«. Splošne ugotovitve so naslednje; ločeno zbiranje papirja in kartona (črna posoda z modrim pokrovom) ter stekla (črna posoda z zelenim pokrovom) je zgledno. V omenjenih zabojnikih le izjemoma končajo odpadki, ki tja ne sodijo. Izboljšuje se tudi ločeno zbiranje embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom), vseeno pa občani v odgovarjajoče zabojnike še vedno prevečkrat nepravilno odlagate ostanek komunalnih odpadkov (na primer steklena volna) ter raznorazne kosovne odpadke (dežnik, metla, kopalniška oprema, …). Predvsem za slednje bi še enkrat opozorili na možnost brezplačnega odvoza »na klic« dvakrat letno (sistem kuponov), ki pripada vsakemu gospodinjstvu v občini. Občane torej naprošamo, da tovrstne odpadke ne nosite na »ekološke otoke« in jih ne odlagate v ali ob zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako opažamo, da občani velikokrat, tam kjer sta na ekološkem otoku za posamezno vrsto odpadkov postavljena dva zabojnika (recimo 2 zabojnika za papir in karton), do vrha in čez napolnite 1 posodo, medtem, ko ostane druga nerazumljivo na pol prazna.

Celokupna ocena kontrole je, da večina občanov zadovoljivo ločuje in odlaga odpadke v posode za ločeno zbiranje odpadkov na »ekoloških otokih«. Še vedno pa se pojavljajo individualni kršitelji, predvsem raznorazni samostojni podjetniki (oknarji, slikopleskarji, montažerji, gradbeni podizvajalci, ipd …), ki na »ekološke otoke« prinašajo ostanke od svojega dela (predvsem odpadni gradbeni material, kopalniško opremo, odpadno plastiko, izolacijski material, električne kable, …) in s tem uničujejo trud ostalih občanov, ki vestno ločujejo in odlagajo odpadke.

Poudarjamo, da so »ekološki otoki« namenjeni izključno gospodinjstvom. V prihodnosti bo občinska redarska služba še posebej pozorna na »ekološki otok« pred podjetjem Zarja na Molkovi poti, kjer »preurejevalec kopalnic« vedno znova smeti funkcionalni prostor »ekološkega otoka«.

V nadaljevanju sledi opis stanja na posameznem pregledanem »ekološkem otoku«, podprt s slikovnim gradivom.

1. Trg padlih borcev – pred podjetjem Menina

Zabojnika za ločeno zbiranje papirja in kartona ter embalaže sta bila polna pravilno ločenih in odloženih odpadkov. Ob zabojnikih so bile nepravilno odložene plastične gajbice (približno 15 – 20 kosov) ter 3 črne vreče napolnjene z ostankom komunalnih odpadkov. V eni izmed vreč smo našli podatke o povzročitelju odpadkov. Kršitev bo ustrezno obravnavalo občinsko redarstvo.

2. Volčji potok – dom Krajevne skupnosti

V posodi za mešano odpadno embalažo smo našli stekleno volno in izrabljene rokavice (ostanek komunalnih odpadkov) ter set novoletnih lučk (odpadna električna in elektronska oprema), ki tja ne sodijo.

3. Kamniška Obvoznica / Perovo – pri trgovini Tuš

Za zabojniki sta bila odvržena kuhinjska metla in cvetlično korito z bambusom.

4. Kamniška obvoznica – bar Coprnica

Ob zabojnikih je bil nezakonito odložen sod s pomijami. Ena posoda za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže je bila nabito polna, medtem ko je bila druga popolnoma prazna.  

5. Stahovica – Pot na Svetega Primoža

Pričujoči ekološki otok je imel samo eno lepotno napako, in sicer je bilo za posodo za ločeno zbiranje stekla odloženo stojalo za sušenje perila, ki spada v skupino kosovnih odpadkov.

6. Stranje – pri Osnovni šoli Stranje

Za zabojniki za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov smo našli dežnik in nekaj kosov lesa, drugače pa je bil prostor zbiralnice urejen.

7. Frančiškanski trg – ob trgovini DM

Ob zabojnikih je bil odložen le majhen kup odpadnega lesa.  

8. Molkova pot – pred podjetjem Zarja

V zabojnikih na tem »ekološkem otoku« smo naleteli na številne odpadke iz dejavnosti, predvsem na odpadni gradbeni in izolacijski material. Za zabojniki pa nas je pričakalo še dodatno presenečenje in sicer različni kosi kopalniške opreme (wc školjka, itd …). Zaradi ponavljajočega nepravilnega odlaganja odpadkov bo občinsko redarstvo v prihodnjih tednih poostrilo nadzor na tem »ekološkem otoku«.

9. Ulica Vilka Rožiča – bencinski servis

Za »ekološkim otokom« so bili odvrženi kosovni odpadki (pisarniški stol, žar, …), v posodi za embalažo pa smo našli tudi vrečko s plenicami (ostanek komunalnih odpadkov).

10. Groharjeva ulica – pri Kitajski restavraciji + 11. Ljubljanska cesta – desno od trgovine barve/laki

Oba »ekološka otoka« sta bila urejena, odpadki pa pravilno ločeni in odloženi v odgovarjajoče zabojnike

Besedilo in fotografije: Gregor Kranjec, predstavnik za odnose z javnostmi PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana


<< Nazaj | Novice