Mali grad

Predstavniki Občine Kamnik na ogledu rastlinskih čistilnih naprav v okolici Ormoža

30.09.2010

 

Predstavniki Občine Kamnik s podžupanom Rudolfom Pfajfarjem na čelu so v preteklem tednu obiskali Ormož, kjer so si v organizaciji Centra za razvoj Litija ter pod vodstvom podjetja Limnos ogledali rastlinske čistilne naprave v okolici Ormoža.

Občina Kamnik ima za velik del svojega območja dobro urejeno odvajanje odpadnih voda v kanalizacijski sistem, ki je priključen na Centralno čistilno napravo v Domžalah. Nekatera območja, ki jih zaradi lege ni smiselno povezovati v obstoječi kanalizacijski sistem, pa bo potrebno urediti na druge načine. Zakonodaja namreč nalaga vsem slovenskim občinam, da najkasneje do leta 2018 uredijo odvodnjavanje vseh odpadnih voda na območju občin.

Ena od možnosti, o kateri razmišljajo na občini, je postavitev rastlinskih čistilnih naprav. Te so danes pogosto uporabljene v Zahodni Evropi, kjer so se izkazale kot zelo učinkovite, nekaj delujočih rastlinskih čistilnih naprav pa je že tudi v Sloveniji.

 

Rastlinske čistilne naprave posnemajo samočistilno sposobnost narave. Omogočajo čiščenje komunalnih in kmetijskih odpadnih voda do zakonsko predpisanih vrednosti, prav tako so primerne za odstranjevanje s turizmom povezanega onesnaževanja. Naprave so še posebej primerne za čiščenje odpadnih voda na zaščitenih območjih, saj posnemajo naravne procese. Zgrajene so iz več zaporednih bazenov, vkopanih v zemljo, izoliranih s folijo in napolnjenih z naravnimi materiali. Voda se samodejno pretaka pod površino, zato ni smradu in nezaželenih insektov. V čistilnem procesu sodelujejo mikroorganizmi in rastline, ki so posajene v teh bazenih. Pri tem se voda očisti do stopnje, da jo lahko vrnemo v okolje.

Na strokovnem ogledu naprav v Ormožu so predstavniki Občine največ pozornosti namenili ocenjevanju učinkovitosti naprav.

 

Po besedah podžupana Pfajfarja so bili z videnim zadovoljni, postavitev rastlinskih čistilnih naprav pa se zdi ustrezna rešitev za ureditev odpadnih voda predvsem na nekaterih turističnih območjih v občini (dolina Kamniške Bistrice, planinski domovi na Veliki planini) ter v posameznih nekoliko bolj odmaknjenih naseljih. Na občini Kamnik že aktivno iščejo evropska sredstva, s pomočjo katerih bi lahko uredili odpadne vode povsod, kjer je to potrebno. Pripravljene imajo projekte za pridobitev kohezijskih sredstev ter tudi projekt, ki ga bodo prijavili skupaj z avstrijskim narodnim parkom Nockberge v okviru čezmejnega programa Slovenija - Avstrija.

 


<< Nazaj | Novice