Mali grad

Predstavitev zbornika »Čas počasi briše«

24.01.2014

 

Društvo Demos na Kamniškem je pred kratkim izdalo zbornik »Čas počasi briše«, zvečer pa so v dvorani Frančiškanskega samostana pripravili predstavitev le-tega. Povabilu predstavitve se je odzval tudi župan Marjan Šarec. Dogodku pa sta prisostvovala tudi poslanca Državnega zbora mag. Matej Tonin in Brane Golubović skupaj z direktorjem občinske uprave Občine Kamnik mag. Ivanom Kendo, občinskimi svetniki in nekaterimi še živečimi prisilnimi mobiliziranci v nemško vojsko med drugo svetovno vojno.

Zbornik vsebuje zbrano gradivo, osebne izpovedi prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko med drugo svetovno vojno iz občin Kamnik in Komende, pričevanja njihovih sorodnikov (sester, bratov, otrok, vnukov), avtobiografije dveh mobilizirancev, pisma mobilizirancev in celo dnevnik mobiliziranca Stanka Zarnika, ki jih hranijo njihove družine. Spomladi je društvo na razpisu Občine Kamnik za izvedbo kulturnih projektov v letu 2013 pridobilo sredstva za knjižno izdajo zbranega gradiva, svojo finančno podporo pa je zagotovila tudi Občina Komenda. Zbornik sta uredila mag. Igor Podbrežnik in dr. Marjeta Humar, slednja je zbranim ob današnjem srečanju tudi podrobneje predstavila omenjeno knjižno izdajo.

V uvodnem delu so objavljeni članki, ki z zgodovinskega in etičnega stališča opisujejo čas, nasilno mobilizacijo in odgovornost za popravo krivic, storjenih mobilizirancev, osrednji del pa je namenjen 23-im pričevanjem mobilizirancev oziroma zapisom njihovih usod po spominih, pismih, dnevnikih in bogato slikovno gradivo (fotografije oseb in ohranjenih dokumentov, zlasti pisem). Večina prispevkov je objavljenih prvič, le posamezna dela so bila že v taki ali drugačni obliki objavljeni. Zbornik je nastajal več kot leto dni, poleg že omenjenih urednikov, so v uredniškem odboru sodelovali še Jože Berlec, Ivanka Učakar, Janez Humar, Matej Stele in Jože Urbanija.

Za glasbeno popestritev dogodka je poskrbel Tunjiški oktet.


<< Nazaj | Novice