Mali grad

Predstavitev projekta »Povabilo v gozd«

15.03.2011

 

V večar popoldan je v Galeriji Veronika potekala predstavitev projekta »Povabilo v gozd«, ki ga izvajajo občine Kamnik, Bohinj, Kranjska gora in Bovec in je sofinanciran s strani programa DynAlp climate. Barbara Strajnar, višja svetovalka za evropske in druge projekte, je predstavila okvir projekta, katerega namen je spodbuditi učenje v naravi.

Mag. Natalija Györek je predstavila gozdno pedagogiko, kot del izobraževanja na prostem, ki poteka skozi igro in izkustveno učenje. Dejavnosti potekajo v gozdu. Gozdovi so danes največje naravne površine v gosto naseljeni kulturni krajini in so bistvo zdravega okolja.

Cilji gozdne pedagogike so enaki ciljem našega projekta: povabilo v gozd, poudariti vrednote gozda, motivirati otroke za odgovorno ravnanje z naravo, vpeljati izkustveno učenje v šole in vrtce, pojasniti delovanje gozda kot ekosistema, pojasniti pomen slovenskih gozdov in pragozdnih ostankov, razložiti trajnostni razvoj v primeru gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in Evropskem prostoru.

Gozdar Jaka Šubic je podal nekaj svojih izkušenj in doživetij pri delu s skupinami v gozdovih. Svoje bogate izkušnje je z nami delila tudi upokojena profesorica, Simonka Mrak. Kot učiteljica četrtega razreda je imela svoj »Gozdni razred«. Učence je vodila v gozd, ki je neusahljivo področje učenja, raziskovanja in ustvarjanja.

Predstavitve gozdne pedagogike in projekta bomo organizirali tudi v drugih občinah. V aprilu bomo začeli izvajati delavnice v vrtcih, kasneje tudi v šolah. Pomemben del projekta je spodbujanje učiteljev in vzgojiteljev, da zberejo pogum, prestopijo meje učilnice in se z otroki podajo v gozd.

 

 

 


<< Nazaj | Novice