Mali grad

Predstavitev novega vodnika Plečnik na Domžalskem in Kamniškem v gradu Jablje

10.03.2011

 

Včeraj je v poročni dvorani gradu Jablje potekala predstavitev novega vodnika Plečnik na Domžalskem in Kamniškem iz zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, ki jih izdaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V projektu je sodelovalo pet občin: Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin, ki ga je koordinirala Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik. Dogodka so se udeležili nekateri župani in podžupani omenjenih občin, okoli 100 obiskovalcev pa je s svojo udeležbo potrdila, da je zanimanje za Plečnikova dela na tem območju izredno veliko.

Arhitekt Jože Plečnik (1872 – 1957) je eden izmed najbolj priznanih slovenskih arhitektov.  Največ je ustvarjal v Ljubljani in Pragi, ogromno njegovih dal pa najdemo tudi drugod po Sloveniji ter nekdanji Jugoslaviji.
S pomočjo konservatorja, umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta in drugih intelektualcev je že pred drugo svetovno vojno dobro spoznal severno obrobje Ljubljane. Bil je ljudski ustvarjalec v najboljšem pomenu besede in njegove zamisli so pri kamnosekih, mizarjih in kovačih odmevale še desetletja po njegovi smrti.

O pomenu izdaje vodnika (ta naj bi bil že 212. po vrsti) je spregovorila direktorica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, dr. Jelka Pirkovič, direktorica Agencije za turizem in podjetništvo Kamnik, dr. Andreja Eržen pa je poudarila, da gre za enega izmed uspešnejših projektov, kjer smo uspeli povezati institucije na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Napovedala je tudi, da bo Vodnik Plečnik na Domžalskem in Kamniškem dobra osnova za pripravo turističnih produktov ter drugih skupnih projektov.

Glavna urednica, Marina Zupančič
je vodnik predstavila tehnično. Zajema 100 strani, besedilo spremlja 69 izbranih fotografij. Na prednjem zavihku je pregledna karta območja z označenimi spomeniki, izdan pa je v dveh jezikih: slovenskem in angleškem.

Na koncu sta vodnik na kratko predstavili še avtorici, Maja Avguštin in Saša Lavrinc iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Območne enote Kranj, ki se z raziskovanjem Plečnikovih del na tem območju ukvarjata že 4 leta. Za pripravo vodnika sta pregledali vse razpoložljive lokalne arhive in se pogovarjali z ljudmi, ki so sodelovali pri izdelavi arhitektur ali zgolj enostavnih rezbarij.

Vodnik predstavlja prenovitvena dela arhitekta Jožeta Plečnika po drugi svetovni vojni na Domžalskem in Kamniškem območju in njegov spoštljiv odnos do domačih obrtnikov, mojstrov, ki so v svojih delavnicah ustvarjali okrasja po njegovih načrtih in kjer jih je Plečnik obiskoval, prijateljeval z njimi in tudi na njihovih domovih pustil svoj arhitekturni pečat.

Poleg številnih obiskovalcev, ki so z zanimanjem prisluhnili avtoricam in odgovornim so se dogodka udeležili župani Kamnika, Marjan Šarec, Komende, Tomaž Drolec in Mengša, Franc Jerič ter podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc, občino Trzin sta predstavljali svetovalki župana za družbene dejavnosti, Mojca Tavčar in višja svetovalka za okolje in prostor, Sida Valentinčič in poslanka Državnega zbora RS, Cveta Zalokar Oražem.

Za glasbeno vzdušje je poskrbel kvartet Grm v sestavi: Metod Palčič, Matej Primožič, Rok Rakar in Gašper Plahuta.

Dogodek smo zaključili s pogostitvijo.

Besedilo in fotografije: Alenka Hribar, agencija za turizem in podjetništvo Kamnik


<< Nazaj | Novice