Mali grad

Predstavitev modela destinacijskega menedžmenta za turistično območje

19.02.2010

 

V okviru projekta Listen to the voice of villages, v okviru katerega Center za razvoj Litija že izvaja nekatere aktivnosti na območju Velike planine, so v četrtek predstavniki Univerze iz Trenta, sicer enega izmed partnerjev v projektu, kot primer dobre prakse predstavili možnost upravljanja destinacije v okviru vzpostavitve destinacijske organizacije (DO oz. DMO - Destination marketing organisation).

Gre za model, ki je vzpostavljen na določenem turističnem območju oziroma za določeno turistično destinacijo(v tem primeru lahko govorimo o destinaciji Kamnik, Srce Slovenije ali zgolj Velika planina) z namenom, da skrbi za razne promocijske aktivnosti (obveščanje medijev, promocije na sejmih, opravlja nalogo posredovanja informacij – TIC), oblikuje skupne turistične produkte (povezovanje partnerjev, ob tem pomoč pri organizaciji in promociji) ter poskuša najti najboljše tržne poti, ki v nadaljevanju za določeno območje pomenijo povečanje števila obiskovalcev, kar je tudi eden izmed glavnih ciljev DMO.

Poleg ustvarjanja incoming turizma, ki je ena izmed glavnih nalog, DMO skrbi še za upravljanje z blagovno znamko ter simbolnimi vrednostmi destinacije, neguje odnos med vsemi deležniki znotraj destinacije ter meri vpliv, ki ga prinaša turizem na lokalni sistem. Kombinacija vseh faktorjev pomeni uspešno upravljanje turistične destinacije.

Pogoje za uspešno izvajanje destinacijskega menedžmenta je vsekakor sprejeta strategija za območje. Prednost organizacije, ki izvaja naloge destinacijskega menedžmenta je tudi ta, da se poveča občutek za odgovornost vseh udeležencev, ki med seboj vzpostavijo sistem, po katere sprejemajo odločitve znotraj organizacije.

Del nalog lokalne destinacijske organizacije v občini Kamnik že opravlja Agencija razvoj turizma in podjetništva.

Predstavnike Univerze iz Trenta sta v prostorih Občine Kamnik sprejela podžupan Rudolf Pfajfar in direktor občinske uprave Vladimir Korošec, po končani predstavitvi pa so predstavniki Centra za razvoj Litija skupaj z italijanskimi kolegi z delom nadaljevali na terenu.


<< Nazaj | Novice