Mali grad

Predstavitev in usklajevanje prometne ureditve na Veliki planini

18.05.2018

 

Predstavitev in usklajevanje prometne ureditve na Veliki planiniObčina Kamnik je včeraj, v četrtek, 17. maja 2018, v Domu kulture Kamnik organizirala delavnico, ki je bila namenjena usklajevanju med deležniki o prometnem režimu oziroma prometni ureditvi na Veliki planini. Vsebinsko je sledila prejšnjemu srečanju, kjer so se udeleženci opredelili do predloga razvoja Velike planine. Srečanje je odprl podžupan Občine Kamnik in član Komisije za razreševanje problematike Velike planine Matej Slapar.

Na podlagi strokovnih podlag za urejanje prometnega režima, ki jih je pripravilo podjetje ZaVita v sodelovanju z Občino Kamnik in Komisijo za razreševanje problematike Velike planine ter v predhodnem posvetovanju z deležniki, je ZaVita pripravila predlog celovitega trajnostnega urejanja prometnega režima. Udeleženci delavnice so se opredelili do predlaganih ukrepov.

Tisti, ki vam ni uspelo priti na delavnico, vendar bi želeli sodelovati s svojim mnenjem – lahko predloge na obrazcu TUKAJ oddate do petka, 25. maja 2018, v vložišču Občine Kamnik ali na elektronsko pošto barbara.strajnar@kamnik.si.

Kratka utemeljitev iz strokovnih podlag

Promet, ki je posledica različnih (predvsem prostočasnih) dejavnosti, predstavlja okoljske obremenitve. V gozdnem prostoru nastaja na nekaterih območjih vse gostejša mreža gozdnih prometnic, katerih umeščanje v prostor in način izgradnje sta zaradi sprememb lastniških razmerij slabša, pogosto pa se na njih odvija javni promet brez kakršnihkoli omejitev, kar vodi v dodatno obremenjevanje okolja.  Po sami planini so speljani številni gozdni in oskrbovalni kolovozi, gozdne vlake ter planinske poti in steze.

Območje nima urejenih parkirnih mest, v kolikor bi upoštevali zakonodajo. Pri večini območji parkiranja površine niso posebej urejene za parkiranje vozil in zaradi tega so vozila ob povečanem obisku parkirana na robovih cest. V dneh višjega obiska število vozil močno presega obstoječe kapacitete površin za parkiranje.

Dodatne informacije so dostopne na podstrani Razvoj Velike planine, in sicer na povezavi TUKAJ.


<< Nazaj | Novice