Mali grad

Predstavitev Kamniškega zbornika št. XXIV/2018

05.04.2018

 

Predstavitev Kamniškega zbornika št. XXIV/2018V prostorih gradu Zaprice se je popoldan odvijala predstavitev Kamniškega zbornika št. XXIV/2018. V imenu Občine Kamnik se je zbranim pridružil podžupan Igor Žavbi. Kamniški zbornik sodi med knjige, ki ne zastarajo. Namenjen je raziskovalcem kamniške preteklosti in je ena maloštevilnih knjig, kjer so na voljo raznovrstni podatki o kamniški občini ter njenih občankah in občanih. Pri nastajanju zbornika sodelujejo posamezniki različnih generacij, člani uredniškega odbora so prebrali prispevke, skrbno pa jih je uredila glavna urednica dr. Marjeta Humar.

V imenu Medobčinskega muzeja Kamnik je ob predstavitvi zbrane pozdravila direktorica mag. Zora Torkar, ki je povedala, da so članki, ki so objavljeni, kvalitetni in strokovni, nato pa besedo predala podžupanu Igorju Žavbiju, ki je dejal: »Vsako drugo leto izide Kamniški zbornik in vsaki dve leti lahko pregledamo pomembnejše dogodke v občini Kamnik, poleg tega pa ne prikazuje le pregleda dvoletnega dogajanja, temveč vsebuje mnoge zanimive članke, prispevke Kamničank in Kamničanov. S pomočjo Zbornika lahko odkrivamo bogato zgodovino Kamnika in lepote našega mesta. Verjamem, da je letošnja številka bogata in polna zanimivih prispevkov. Naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki se trudijo za nastajanje Kamniškega zbornika, predvsem pa gre zahvala dr. Marjeti Humar, ki je zadnjih nekaj mesecev živela s Kamniškim zbornikom, ki ga brez dvoma pozna do zadnje podrobnosti. Želim vam prijetno branje.«

Glavna urednica Kamniškega zbornika dr. Marjeta Humar je nato opisala nastajanje in bogato vsebino pričujoče številke. Mesto v letošnji številki imajo med drugim prispevki, ki se nanašajo na raziskave lsselijevega jamničarja, rastlinstvo Tunjiškega gričevja, na probleme ikonografske interpretacije, opisan je pesniški izraz Balantičevega Venca, članek toponomastika in komemoriranje pa se nanaša na Kamniške literarne ulice. Predstavljena je knjižnica frančiškanskega samostana v Kamniku, tudi o športu sta objavljena prispevka. Del zbornika govori o bogati nekdanji industriji, kjer naj omenimo članek z naslovom »Od čudežne svečke do ognjemeta«, in obrti Kamnika, predstavljen pa tudi glasbeni svet Kamnika in njegove širše okolice.

Tako kot je že običajno, so predstavljeni likovni ustvarjalci, letošnje leto pa Zbornik prinaša pesmi dveh kamniških pesnic. Tudi ta številka govori o znamenitih Kamničanih in okoličanih, ob 10-letnici delovanja je bil zapis o jubilejih namenjen Mladinskemu centru Kotlovnica, v spomin na tiste, ki so nas v preteklih dveh letih na žalost zapustili, pa je del »V spomin« namenjen Jožetu Ftičarju in Maksimiljanu (Maksu) Lavrincu. 

Za kulturno popestritev predstavitve je z recitacijo poskrbela ena od avtoric pesniškega prispevka Zbornika Marta Zabret, za glasbeno spremljavo pa kvartet klarinetov Glasbene šole Kamnik pod vodstvom Roka Spruka in mezzosopranistka Nina Misson skupaj z dr. Andrejem Missonom.


<< Nazaj | Novice