Mali grad

Predstavitev Idejne zasnove za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje v Stranjah

08.07.2010

 

Na pobudo župana Toneta Smolnikarja in direktorja Direkcije RS za ceste Gregorja Ficka je v ponedeljek, 28. junija v prostorih OŠ Stranje potekala predstavitev idejne rešitve za izgradnjo mostu »Kamniška Bistrica« preko državne ceste v Stranjah.

Občina se je namreč skupaj z Direkcijo RS za ceste in Krajevno skupnostjo Kamniška Bistrica na srečanju lansko jesen dogovorila o pripravi izhodišč za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje. Nov most, za katerega je direkcija pripravila tri idejne rešitve, bo zagotovo bistveno izboljšal prometno varnost pešcev in kolesarjev na tem območju, kjer največji problem predstavlja avtobusni in tovorni promet.

Projektant je predstavil naslednje variantne rešitve;

Po preučitvi vseh možnosti so bili prisotni enakega mnenja, da je najbližja tretja varianta- gradnja novega mostu čez Kamniško Bistrico. Ta bi se nahajal južno od obstoječega mostu, ob tem pa bi se prestavila tudi avtobusna postajališča, ki bi se fizično, predvsem zaradi varnosti otrok in bližine šole, ločila od glavne ceste. Po ogledu terena so prisotni predlagali nekaj dopolnitev za vse tri predlagane možnosti, zato bo projektant v tem mesecu idejne zasnove temeljito obdelal in jih dopolnil ter le-te posredoval občini, da poda svoje predloge in pripombe. Župan pričakuje, glede na obljube direkcije, da bodo izvedbeni načrti oziroma vsa potrebna dokumentacija za pričetek gradnje pripravljena v letu 2011, investicija na državni cesti pa je odvisna predvsem od finančnih sredstev, ki jih bo za projekt namenila država, v manjšem delu tudi občina.

 

Sicer občina skupaj z direkcijo uspešno pelje številne ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu. Eden izmed teh je urejanje varnih poti, za kar ima Občina Kamnik samo v letošnjem proračunu namenjen kar 1 mio EUR sredstev.

 


<< Nazaj | Novice