Mali grad

Predlog gradnje osnovnih šol v Kamniku

26.02.2011

 

Nova demografska študija, ki jo je v februarju 2011 izdelalo podjetje Locus d.o.o. nakazuje, da bo leta 2021 potrebno zagotoviti še 18 povsem novih oddelkov, kar pomeni še eno novo šolo.

Omenjena dejstva in trenutne gospodarske razmere ne govorijo v prid gradnji novih šol. Zato je bila opravljena analiza, katere izsledki so pokazali, da je mogoče obe mestni šoli sanirati in prizidati (Plan 2011) in to z manj sredstvi, ki so bila predvidena ob realizaciji Plana 2008 (gradnja novih šol). To pomeni, da bi sredstva, zbrana v skladu za šole skupaj s sredstvi iz letošnjega proračuna, že zadostovala za sanacijo in prizidavo enega izmed objektov. Za drug objekt pa se bo potrebno zadolžiti.

V primeru realizacije Plana 2011, bo predvidoma potrebno spremeniti in dopolniti tako projektno dokumentacijo, DI-IP-e, predvideni PI kot tudi OPPN K9-Šole, kar je možno izvesti v relativno kratkem obdobju.

Vsekakor ne gre spregledati dejstva, da sta bili v letu 2003 in 2006 za obe mestni šoli pridobljeni statični presoji, iz katerih je razvidno, da sta obe šoli potrebni protipotresne sanacije z navodili za izvedbo, vendar pa iz omenjenih presoj nikakor ne izhaja, da bi ju bilo potrebno rušiti.

Celoten Predlog gradnje osnovnih šol v Kamniku si lahko ogledate tukaj.


<< Nazaj | Novice