Mali grad

Predlagana lokacija za Športni park Kamnik

07.05.2010

 

Na zadnjem sestanku župana s predstavniki klubov predlagana lokacija Športnega parka Kamnik

Projekt Športni park Kamnik, ki ga je Občina Kamnik zastavila v lanskem letu, je zasnovan kot vrhunski športno rekreacijski center, namenjen predvsem vodnim športom. Kompleks bi poleg olimpijskega bazena vključeval hotel, diagnostični center, wellness in fitness center z veliko večnamensko dvorano. Služil bi namenom tako vrhunskih športnikov kot rekreativcev, hkrati je zasnovan skladno s sodobnimi trendi turističnega povpraševanja v Evropi in svetu.

Občina je v lanskem letu naročila izdelavo investicijskega dokumenta, s katero je želela pridobiti finančno oceno investicije ter oceno, kaj bi umestitev športnega parka v prostor pomenila za gospodarski razvoj, razvoj turizma in športa.

Lokacija športnega parka je bila hkrati ena izmed glavnih tem zadnjega srečanja župana Toneta Smolnikarja s predstavniki plavalnega, vaterpolo, triatlon in teniškega kluba Kamnik. Prisotni so se strinjali, da najbolj primerno lokacijo predstavlja območje M1 – Pod skalco, ter da mora biti naslednji korak pogovor z lastniki zemljišč.

Na sestanku so bili zbrani seznanjeni tudi s predstavitveno brošuro, ki je namenjena potencialnim investitorjem.

Ker ima Kamnik z okolico zaradi svoje izjemne lega pod Kamniškimi planinami, neokrnjene narave, številnih možnosti za rekreacijo ter bližine glavnega mesta velik potencial v razvoju turizma, športa in rekreacije, bi umestitev novega športnega parka v prostor za občino vsekakor pomenila novo razvojno priložnost, nova delovna mesta ter boljšo kvaliteto življenja.

Na Občini intenzivno iščejo različne možnosti sofinanciranja projekta
Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto objavi javni razpis za »Sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture«, kar znaša največ 
20% za objekt in 80% za opremo. Občina bi v tem primeru lahko kandidirala za bazen, saj je pogoj športna infrastruktura v lasti Občine.

Pričakuje se tudi javni razpis »Dvig konkurenčnosti  turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura - sredstva ESRR« na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer se za posamezen projekt lahko pridobi sredstva v višini največ 40% od upravičenih stroškov investicije oziroma največ 4.000.000 evrov. Prav tako se predvideva javni razpis, ki bo objavljen najverjetneje konec leta 2010 ali pa v 2011 – sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

<< Nazaj | Novice