Mali grad

Praznik Krajevne skupnosti Sela v znamenju odprtja dela javne poti Sela pri Kamniku - Rožično

17.10.2015

 

Podžupan Igor Žavbi se je popoldan v imenu Občine Kamnik udeležil praznovanja praznika Krajevne skupnosti Sela, v okviru katerega je skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Sela Primožem Pircem in gospo Štefko Močnik s slavnostnim prerezom traku odprl del javne poti Sela pri Kamniku - Rožično.

V prijaznem okolju idilične vasice se je ob prazniku zbralo lepo število krajank in krajanov Krajevne skupnosti Sela, ki so danes uradno prevzeli v uporabo prenovljeni del javne poti. V mesecu juniju 2015 so se namreč zaključila gradbena dela »Ureditev JP št. 661142 Sela pri Kamniku-Rožično«. Dela, v dolžini 90 metrov, so obsegala zamenjavo ustroja, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje, Občina Kamnik pa je v ta namen namenila 16.000 evrov.

Zbrane je sprva pozdravil in nagovoril predsednik Krajevne skupnosti Sela Primož Pirc, ki je pripovedoval o današnjem prazniku in med drugim povedal: »Ob prazniku naše krajevne skupnosti se spominjamo tragičnih dogodkov in žrtev II. svetovne vojne v Sovinji Peči 15. oktobra 1944. Od dogodkov iz leta 1944 je minilo že vrsto let, vendar je prav, da počastimo spomin na žrtve vseh vojn, ki so doletele našo državo in naš kraj. Tudi tiste žrtve, za katere ne vemo, kje so pokopane. Današnja slovesnost naj bo tako priložnost za spoznanje, da nas dogodki iz preteklosti zavezujejo k spoštovanju svobode in miru. Svoboda in mir sta osnovna pogoja za ustvarjalnost vsakega posameznika in družbe. Krajevna skupnost Sela spada med tiste predele občine Kamnik, kjer so pogoji za razvoj in napredek najtežji. Zahvaliti se moram našim predhodnikom, ki so z vztrajnostjo in željo po boljši infrastrukturi vlagali velike napore za izboljšanje pogojev življenja in dela prebivalcev teh krajev.«

V govoru se je iskreno zahvalil gospe Štefki Močnik, ki je s svojo vztrajnostjo pripomogla k rekonstrukciji in asfaltiranju dela javne poti ter dodal: »Dejstvo je, da je kar nekaj kilometrov cest v naši krajevni skupnosti makadamskih in jih bo potrebno asfaltirati ter urediti odvodnjavanje meteorne vode, ki ob vsakem manjšem nalivu začne odnašati pesek in koplje globoke jarke. Pa tudi ceste, ki so že asfaltirane, bo potrebno obnovit saj so že precej dotrajane. Tudi mostove je načel zob časa. Ker so nekatere ceste tudi povezovalke med Kamnikom dolino Črne, Veliko planino in Savinjsko dolino, in po njih potekajo dnevne migracije ljudi v Kamnik in naprej v Ljubljano, bo Občina Kamnik  morala razmišljati o posodobitvi teh povezovalk. Potrebno bo dograditi mrliško vežico in urediti več parkirnih mest ob pokopališču. Potrebno bo sanirati mrežo na igrišču in urediti odvodnjavane meteorne vode. Naj omenim, da se skupaj s Krajevno skupnostjo Srednja vas prizadevamo za postavite nadstrešnic na avtobusih postajališčih od Kavrana do Snovika, del sredstev bo v ta namen namenila občina Kamnik, del pa bosta prispevali krajevni skupnosti.«

Ob koncu nagovora pa pozitivno zrl v prihodnost Krajevne skupnosti Sela: »Seveda ima vsak krajan svoje želje in je k napredku svojega kraja dolžan prispevati po svoji sposobnosti in možnosti. Krajanke in krajani se to zavedamo, zato smo toliko bolj veseli ob vsaki novi pridobitvi. Ob današnjem prazniku se v imenu vseh krajank in krajanov iskreno zahvaljujem Občini Kamnik ter vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri napredku našega kraja. Želim in upam, da bodo z razumevanjem sprejeta tudi naša prizadevanja v naslednjih letih, ko bomo nadaljevali s posodobitvijo infrastrukture, ob tem pa sem prepričan, da nam bo ob sodelovanju vseh nas in ob pomoči Občine Kamnik to tudi uspelo.«

Pozdravnemu nagovoru se je pridružila gospa Štefka Močnik, ki ni skrivala navdušenja nad novo pridobitvijo, saj bo njena hiša sedaj varna pred večjimi nalivi. V imenu krajank in krajanov se je zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli k rekonstrukciji dela javne poti.

Podžupan Igor Žavbi pa je ob čestitkah krajankam in krajanom poudaril slednje: »Tudi vreme je spoznalo, da Selani danes praznujete. Tudi vaša krajevna skupnost si je, tako kot večina ostalih krajevnih skupnosti v občini Kamnik, za svoj praznik izbrala tragične dogodke. Dan, ko se spominjamo dogodkov II. svetovne vojne. Nikomur v tistih časih ni bilo prizaneseno, časi so bili težki in divjala je vojna. A čas, življenje in razvoj gredo naprej. Kot je bilo slišati, ste po mnogih letih dočakali nov asfalt. Nov asfalt na cesti, ki je velikokrat ogrožala hišo gospe Štefke Močnik in povezuje hiše med zgornjim in spodnjim delom vasi. Naj bo ta cesta povezava v prihodnost, v dobro sodelovanje Občine Kamnik in Krajevne skupnosti Sela ter v dobro sodelovanje krajank in krajanov. Ne na razpotju, pač pa na stičišču cest, ste postavili novo znamenje, ki naj bo znamenje upanja, vere in ljubezni. S skupnimi močmi, sodelovanjem in sosedsko ljubeznijo boste zmogli še tako težke napore in zagotovo se bo vaša krajevna skupnost še naprej razvijala. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, iskrene čestitke ob novih pridobitvah in vašem krajevnem prazniku.«

Sledila je blagoslovitev dela javne poti, ki jo je opravil župnik Danijel Koštrun. Slednji je nato blagoslovil še znamenje, ki ga je izdelal Janko Trebušak, križ je prispeval Stane Šuštar, razpelo pa Franc Stehničar. Za vezno besedo ob prazniku Krajevne skupnosti Sela je poskrbela Marija Pojškruh.

Priča smo bili prijateljstvu, prijetnemu druženju krajank in krajanov, ki so za uvod ali pa za zaključek v nepozabno praznovanje prisluhnili učenkam in učencem Podružnične šole Sela ter članom Markovskega tria.


<< Nazaj | Novice