Mali grad

Poziv lastnikom gozdov za sanacijo po žledolomu

24.04.2014

 

Na območju ljubljanske enote Zavoda za gozdove Slovenija je bilo v okviru sanacije gozdov po februarskem žledolomu do začetka aprila 2014 posekanih 264.000 m3 lesa. Ta količina predstavlja polovico rednega letnega poseka, obenem pa številka pokaže, da je bilo do zdaj posekanih le 11 % v žledolomu podrtih oziroma polomljenih dreves. Na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, se zavedamo problemov, ki nastopajo pri organiziranju oziroma izvedbi sečnje ter spravila in prodaje lesa, zato pozivamo lastnike gozdov, naj se po pomoč obrnejo na pristojne revirne gozdarje oziroma naj poiščejo potrebne informacije na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Na področju, katerega pokriva Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, (osrednji del Slovenije, v grobem med Kamnikom in Ivančno Gorico, med Logatcem in Hrastnikom), je bilo po končni oceni v žledolomu poškodovanih kar 2.407.000 m3 lesne mase, od tega 691.000 m3 oziroma 29 % iglavcev. Za najbolj poškodovane območja gozdov so bile izdane generalne odločbe o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v žledolomu, za manj poškodovana območja pa individualne odločbe. Po teh odločbah morajo lastniki opraviti sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela oziroma zagotoviti njihovo izvedbo. Do 15. maja 2014 morajo posekati in izdelati poškodovane iglavce, odpeljati posekan les iz gozda in vzpostaviti gozdno higieno. Listavce je treba pospraviti do konca leta 2016.

Do začetka aprila 2014 je bilo v okviru sanacije na ljubljanskem območju posekanih 87.000 m3 iglavcev in 177.000 listavcev. To skupaj predstavlja le 11 % poškodovane lesne mase. Posebej zaskrbljujoče je, da je posekanih le 13 % poškodovanih iglavcev, da so torej za sanacijo ostalih 87 % na voljo le še  trije tedni časa. V primeru, da se bo s sečnjo zavleklo, obstaja nevarnost ekstremne namnožitve podlubnikov in s tem dodatnega pustošenja gozdov.

Lastniki gozdov, ki bodo sečnjo opravili sami, naj se dela lotijo čimprej. Pri tem jim ni treba čakati na revirnega gozdarja, temveč morajo le pridobiti generalne usmeritve za posek na krajevni enoti zavoda, ki je odločbo izdala. Tja morajo sporočiti tudi začetek sečnje, v roku 8 dni po končanih delih pa poročati o obsegu sečnje ter o drugih ukrepih.

Nato naj redno (vsaj enkrat na tri tedne) pregledujejo svoje gozdove, da bodo lahko pravočasno opazili morebitne napade podlubnikov.

Lastnike gozdov, ki sami sanacijskih del ne zmorejo opraviti, oziroma, ki zaradi najrazličnejših vzrokov še niso uspeli sanirati svojih gozdov oziroma niso organizirali sanacije, pozivamo, naj se čimprej obrnejo na pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije oziroma na revirne gozdarje. Ti jim bodo svetovali glede izvedbe del, iskanja izvajalcev del in prodaje lesa.

Informacije v zvezi s tem so dostopne tudi na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, pod naslovom »Pregled potreb po sanacijskih delih v gozdovih« na http://www.zgs.si/slo/aktualno/novice/index.html. Generalne odločbe in vse ostale informacije v zvezi z žledolomom se nahajajo na naslovu http://www.zgs.si/slo/delovna-podrocja/varstvo-gozdov/zledolom-v-sloveniji-2014/index.html.

Vir: Zavod za gozdove Slovenije


<< Nazaj | Novice