Mali grad

Poziv k oddaji predlogov za člane Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik

15.04.2020

 

Poziv k oddaji predlogov za člane Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave KamnikNa podlagi 13. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter 2. in 3. člena Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 10. 5. 2011 Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Poziv k oddaji predlogov za člane (3) Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik.

Sveti območnih izpostav so posvetovalna telesa direktorja sklada. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Naloge svetov območnih izpostav so:

Kandidate za člane sveta lahko predlagajo kulturna društva, zveze kulturnih društev in posamezniki s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v občini Kamnik.

Predlogi morajo obvezno vsebovati (vzorec predloga):

Pisne predloge z zahtevanimi prilogami je potrebno nasloviti na: Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »predlog kandidature za člana Sveta JSKD – OI Kamnik«.

Skenirane predloge z zahtevanimi prilogami se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na: obcina@kamnik.si.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli oz. bodo oddani priporočeno na pošto do vključno 4. maja 2020.

Poziv je objavljen tudi na podstrani razpisi oziroma javni pozivi in namere, in sicer tukaj.      


<< Nazaj | Novice