Mali grad

Poziv k oddaji predlogov za člane Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik

15.02.2016

 

Obvestilo o zapori vode na vodovodnem sistemu Kamnik (del Vrhpolj in Jelovškova ulica)Na podlagi 13. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010) in 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Poziv k oddaji predlogov za člane Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik.

Kandidate lahko predlagajo kulturna društva, zveze kulturnih društev in posamezniki s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v občini Kamnik.

Predlogi morajo vsebovati naslednje sestavine (vzorec predloga):

Pisne predloge z ustrezno utemeljitvijo je potrebno nasloviti na: Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »predlog kandidature za člana Sveta JSKD – OI Kamnik«.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli oziroma bodo oddani priporočeno na pošto do vključno 7. marca 2016.

Poziv je objavljen tudi na podstrani razpisi oziroma javni pozivi in namere, in sicer tukaj.                                                                                           


<< Nazaj | Novice