Mali grad

Požarna varnost v kamniških vrtcih

19.05.2011

 

Kamniški gasilci v zadnjem desetletju redno sodelujejo tako z vrtci kot tudi šolami pri izvedbi evakuacijskih vaj. V letošnjem letu so vsi vrtci v naši občini uvrstili evakuacijske vaje v letni program dela. S tem so se na vaje dobro pripravili tudi tisti, ki so odgovorni za varnost otrok v vrtcih. Strokovni delavci v vrtcih, ki so zadolženi za požarno varnost, so pregledali požarne in evakuacijske načrte ter evakuacijske poti, mesta ročnih gasilnikov in zbirna mesta. Otroke so na vaje pripravili, prav tako so se pripravljali strokovni delavci, ki so za vaje odgovorni v posameznih enotah.

Evakuacijska vaja v enoti OBLAČEK

V torek je evakuacijska vaja potekala v enoti Oblaček na Trdinovi ulici. Iz stavbe se je na varno umaknilo 22 otrok in 6 odraslih. Vodja vaje, Mojca Zakrajšek je z gasilci opravila tudi kratko analizo. Nekaj utrinkov o poteku vaje in predstavitvi gasilskega vozila je razvidnih iz spodnjih fotografij.

 
   
   

Evakuacijska vaja v enoti KAMENČEK

Včeraj je evakuacijska vaja potekala v novo odprtem vrtcu Kamenček na Tomšičevi ulici, ki je 7. marca sprejel 78 otrok. Evakuacijska vaja  je potekala brez težav, skupaj je sodelovalo 62 otrok in 15 odraslih. Na zbirnem mestu so vsem prisotnim po končani analizi vaje prikazali gašenje požara. Gasilci so pokazali tudi osebno opremo gasilca ter opremo v vozilu avtocisterna ter vozilu, ki je namenjeno za logistiko ob večjih naravnih in drugih nesrečah.

 
   

<< Nazaj | Novice