Mali grad

Povezovalna cesta dobiva končno podobo

09.07.2010

 

Gradnja povezovalne ceste, ki ravno v teh dneh dobiva grobo asfaltno podlago, poteka po predvidenih terminskih planih. Celotna trasa ceste z objekti in krožiščem, katerega gradnja je prav tako v zaključni fazi, je že lepo vidna, zgrajeni so vsi premostitveni objekti in infrastruktura. Končujemo tudi z ostalimi deli; z odvodnjavanjem, opremljanjem cest, zunanjim urejanjem in dokončnim asfaltiranjem. 

Tudi sicer večjih tehničnih zapletov med samo gradnjo ni bilo. Nekaj preglavic nam trenutno povzroča le razširitev obstoječega ploščatega propusta v sklopu izgradnje krožišča na regionalni cesti. Za slednjega so med gradnjo pri geomehanskem nadzoru ugotovili, da nosilnost tal ni ustrezna za predvideno temeljenje, zato je projektant Darko Derlink iz podjetja Costa d.o.o. preprojektiral objekt na temeljenje z mikropiloti. Pri nadaljevanju izvedbe smo pri izkopavanju našli še prehodne plošče, ki pri prvotnem odkopu niso bile vidne, za kar smo morali detajle spet prilagoditi obstoječemu stanju. Ugotavljamo, da bo potrebna sanacija voziščne plošče v območju obstoječega propusta in izvedba hidroizolacije, kar bo nekoliko vplivalo tako na terminski plan izvedbe, kakor na finančno plat investicije.

Med gradnjo mostu preko Kamniške Bistrice smo javnost že obveščali o zanimivih tehničnih podrobnostih, saj je bil most pod taktirko znanega konstruktorja Marjana Pipenbaherja, ki je med drugim zasnoval tudi Črnokalski viadukt, sodobno tehnično zasnovan. Njegova izredno vitka voziščna konstrukcija, ki je v osrednjem 30 m razponu obešena na jeklena loka z nizom vertikalnih obes, je izvedena brez vmesnih podpor. Tudi preostali del trase, ki ga je projektiral Projektivni Biro Lunar s podizvajalci, je tehnično zanimiv, saj ima visoke nasipe ter vgrajeno vso komunalno infrastrukturo. Na svoji trasi od križišča z Ljubljansko cesto pri Metuljčku prečka energetski kanal ter potok Krajček  in se zaključi v krožnem križišču na regionalni cesti tik pred črpalko OMW v Kamniku.

Ker zaenkrat ni predvidenih večjih odstopanj od terminskega plana (upamo, da omenjene komplikacije pri razširitvi ploščatega propusta ne bodo povzročile bistvenega podaljšanja), izvedbo tehničnega pregleda ceste načrtujemo do konca meseca julija, otvoritev pa v zadnjih dneh avgusta, tik pred začetkom šolskega leta.


<< Nazaj | Novice