Mali grad

Povabilo v gozd

27.11.2011

 

Projekt Povabilo v gozd spodbuja šolstvo, da otrokom vrne gozd in preživljanje prostega časa v naravi. Le tako se bodo razvili v odgovorne in radostne ljudi, ki bodo naravo pripeljali nazaj v ravnovesje.

 

Po predstavitvah šolam in vrtcem v vseh štirih občinah (Kamnik, Bovec, Bohinj in Kranjska gora), se je najprej odzval vrtec v Kamniku. Delavnice so v tem vrtcu potekale z otroci intenzivno do poletnih počitnic. Kasneje tudi v osnovnih šolah. Odziv pri otrocih je bil navdušujoč, tudi vzgojitelji so delali korake naprej. Otroci z težavami v vedenju, učenju ali kjerkoli, jih v gozdu lahko ozdravijo spontano, brez napora. Rekvizitov v gozdu otroci ne potrebujejo, razen, če ima vsak svojega, kar onemogoči razlog za prepir. Rekvizite otroci najdejo v gozdu. Le tako je izkušnja gozda celostna. Intenzivnost dela se je počasi selila iz Kamnika v ostale tri alpske občine v projektu, Bovec, Bohinj in Kranjsko goro. Skupaj smo dojemali, da gozd ni le snov iz 4 razreda osnovne šole, pač pa učilnica za vse predmete, za vse starostne stopnje.

 

Počasi se je oblikoval cilj »Gozdni ponedeljek« kot izziv za samostojno življenje projekta po zaključku. »Gozdni ponedeljek« pomeni vsak ponedeljek ne glede na vremenske razmere prebiti v gozdu. Gozdni ponedeljek pomeni življenje projekta v prihodnje, kot tudi platformo za razvijanje vsebin, ki jih zahteva projekt glede podnebnih sprememb in pomena gozda v povezavi z njimi. Nekateri vrtci in šole »Gozdni ponedeljek« že izvajajo. V tesnem stiku s pedagoškimi delavci in oddelkom Zavoda RS za šolstvo smo ugotovili, da redno poučevanje v odprtem učnem okolju zakonodaja omogoča, v nekaterih delih celo zahteva.

 

V nadaljevanju bomo izvajanje projekta usmerili v delo z učitelji, vzgojitelji v smislu doseganja gozdnega ponedeljka in trajnega učenja v naravi, v zimskem času pa pripravi učnih gradiv. Projekt se že širi na sosednje občine in je s strani Zavoda RS za šolstvo podprt kot inovativni projekt. Vanj so vključene šole in vrtci iz vseh štirih sodelujočih občin.

 

V Kamniku in Bovcu smo izdelali tudi pravljična zeliščna vrtička – mini centra gozdne pedagogike. Vrtiček je namenjen tako otrokom kot vsem prebivalcem mesta, da ga sooblikujejo. Nastaja sproti in se vseskozi spreminja in dopolnjuje. Vsak, ki želi sodelovati pri njegovem nastajanju, lahko vsak trenutek vrt obišče in vanj zasadi svoje najljubše zelišče iz vrta mamice ali babice....vanj položi lep kamenček, ki ga je našel ali krasno vejo, ki ga spominja na pravljice.

Vrtiček združuje vse otroke mesta in okolice, saj je njihova skupna umetniško-vrtnarska pravljična stvaritev, ki jih spodbuja k ustvarjalnemu načinu sodelovanja z naravo.  Kot stranski produkt Povabila v gozd nastaja nov turistični produkt – gozdni treking. Gozd je prostor, ki nas ponovno zaceli, navda z upanjem in močjo. Gozd nas zdravi. Če ga obiščemo v skupini, pa zdravi tudi naše odnose z ljudmi in naravo. Gozd je močna izkušnja prav za vsakega.  Vodenje turistov skozi naše gozdove bo ustvarilo turizem z dodano vrednostjo (zdravilna, pustolovska, izobraževalna, edinstvena).


<< Nazaj | Novice