Mali grad

Povabilo k sodelovanju pri nastajanju spominske sobe Rudolfa Maistra v Kamniku

28.11.2012

 

Občina Kamnik je glavni nosilec in investitor ureditve Spominske hiše Rudolfa Maistra  v Kamniku, ki jo pripravlja skupaj s strokovno podporo Medobčinskega muzeja Kamnik. Odprtje spominske razstave in spremljajočih prostorov, kjer bo recepcija z muzejsko trgovino in prostor za pedagoške dejavnosti je načrtovano naslednje leto ob njegovem rojstnem dnevu, 29. marcu, ki je obenem tudi praznik Občine Kamnik.

Slovenci smo ponosni na vojaka in domoljuba Rudolfa Maistra. To bomo poskusili predstaviti tudi v novi spominski sobi. Prikazana bo Maistrova družina in njihovo življenje v Kamniku, kjer je bil oče nadzornik v finančni straži v 70. letih 19. stoletja. Pozabljena ne bo niti njegova vloga v medvojnem kulturnem življenju in lastna ustvarjalnost. Bil je slikar, poet in zagnan bibliofil. Leta 1904 je izšla prva pesniška zbirka Poezije, naslednja leta 1929 z naslovom Kitica mojih.

Velik del spominske sobe bo posvečen vlogi, ki jo je Maister odigral ob koncu prve svetovne vojne in v času oblikovanja meja novonastale Države SHS in kasneje Kraljevine SHS. In seveda na pomembno vlogo njegovih borcev. Tudi s širšega kamniškega območja. S to temo želimo predvsem osvestiti mlade obiskovalce o pomenu in vlogi Maistra v slovenski zgodovini.

Zadnji del razstave bo posvečen spominu na Rudolfa Maistra in na njegov, še vedno močan vpliv na sodobnost. Tako bo predstavljen odnos Kamnika do slavnega rojaka, kot je na primer podelitev spominske plakete častnega meščana (1924), korespondenco ob njegovi 60-letnici, odkritje spominske plošče na rojstni hiši (1938), odkritje prvega njegovega spomenika na Slovenskem, delo kiparja Antona Sigulina (1970), v novejšem času pa: odprtje Maistrovega mostu (1999), poimenovanje srednješolskega centra po njem, odločitev o praznovanje kamniškega občinskega praznika na njegov rojstni dan (1996) in nenazadnje novo odprta spominska soba. Ter na drugi strani vpliv Maistra na sodobnost, kot so številne upodobitve in spomeniki na Slovenskem, aktivno delovanje zveze in društev generala Maistra, spominska znamka, medalje, ki jih še danes podeljuje Ministrstvo za obrambo ipd.

Vabljeni vsi, da sodelujete pri pripravi spominske sobe v rojstni hiši Rudolfa Maistra. Predvsem želimo zbrati in prikazati čim več gradiva o Maistrovih borcih iz kamniškega - domžalskega območja: fotografije, spomenice, prijavnice, morebiti tudi kakšne predmete – kot so medalje, orožje, kakšen spominek ipd. Kamniški muzej bo zbrano gradivo popisal in uvrstil na razstavo, kjer bodo navedeni tudi lastniki fotografij ali predmetov. Lahko pa se jih tudi preslika in dokumentira.

Vabimo vas k sodelovanju. Pokličite nas na telefonsko številko 01 8317 647 (Medobčinski muzej Kamnik, Muzejska pot 3 v Kamniku, grad Zaprice, Zora Torkar), kjer bomo veseli vsakega vašega klica.


<< Nazaj | Novice