Mali grad

Posvetovalno srečanje za ravnatelje, strokovne/svetovalne delavce Centra za socialno delo Kamnik

26.11.2014

 

V torek, 25. 11. 2014, na Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, smo se v Centru za socialno delo Kamnik, na posvetovalnem srečanju, sestali ravnatelji in svetovalni/strokovni delavci Osnovnih šol in vrtcev iz Občine Kamnik in Komenda in strokovni delavci in direktorica Centra za socialno delo Kamnik. Na srečanju sta se nam pridružili tudi ravnateljica in psihologinja iz Osnovne šole Matija Valjavec Preddvor, saj povezovanje prispeva k bogatitvi našega delovanja. Skupaj nas je bilo 26.

Namen posvetovalnega srečanja je bil predvsem pregled prevladujočih težav, ki jih opažamo pri otrocih in družinah; uskladitev sodelovanja in delovanja pristojnih institucij na področju nasilja in drugih težav v druži in povabilo k sodelovanju pri skupnostnih/dobrodelnih akcijah.

Posvet se je začel s predstavitvijo dela strokovnih delavcev centra za socialno delo na področju pomoči otrokom in družinam.

Skozi posvet smo udeleženi ugotovili, da je vse več razvajenih otrok, pri katerih vzgoji so starši nemočni in pričakujejo od institucij, da bodo njihove otroke »vzgojile«; da ima veliko staršev težave z raznimi zasvojenostmi, tudi tistimi, ki jih je prinesel sodobni čas (internet, Facebook); da otroci prej vstopajo v puberteto in da veliko vlogo pri vzgoji otrok odigrajo starši in njihov medosebni odnos ter da so se vrednote v družbi dobile drugačne prioritete.

Medinstitucionalno sodelovanje v Kamniku in Komendi je dobro in temelji na zaupanju, kar je ključnega pomena.

Z namenom uskladitve delovanja institucij v Kamniku in Komendi, se je ustanovila operativna skupina, v kateri sodelujemo predstavniki centra za socialno delo, predstavniki osnovnih šol in predstavniki vrtcev. Prva naloga operativne skupine, ki se bo prvič sestala 13. januarja 2015 je, da se pregledajo predlogi za protokol medinstitucionalnega sodelovanja, ki se tudi zapišejo.

Dejstvo, da je humanitarnih akcij manj, je pripeljalo do dogovora, da se bomo ob humanitarnih akcijah združili in tako zagotovili pomoč družinam, ki jo potrebujejo.

Zadnji dogovor posvetovalnega srečanja je bil, da se srečanja v takšni obliki nadaljujejo enkrat letno. Naslednji organizator, čet eno leto, bo Vrtec Antona Medveda Kamnik.

Razšli smo se v prepričanju in z zavezo, da skupaj lahko pričnemo delovati za boljšo družbo, ki bo po meri vseh in vsakega posebej.

Besedilo in fotografije: mag. Elizabeta Pristav Bobnar, direktorica Centra za socialno delo Kamnik


<< Nazaj | Novice