Mali grad

Posvet županov in poveljnikov CZ občin ljubljanske regije s Srečkom Šestanom

03.04.2015

 

Danes dopoldne je v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu potekal posvet županov občin ljubljanske regije s poveljnikom Civilne zaščite Republike Slovenije Srečkom Šestanom. Posveta so se udeležili podžupan Igor Žavbi, poveljnik Civilne zaščite Kamnik Matjaž Srša in namestnica poveljnika Civilne zaščite Kamnik Brigita Vavpetič.

Zbrane je najprej pozdravila vodja regijske izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za ljubljansko regijo Elza Majcen in podala demografske podatke o ljubljanski regiji, ki prestavljajo poleg podnebnih in drugih značilnosti regije osnovo za izdelavo ocen ogroženosti, ki so podlaga načrtov zaščite in reševanja za posamezne nesreče. V nadaljevanju so bile predstavljene naloge regije s poudarkom na nalogah sodelovanja in povezovanja z občinami, to je predvsem ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter ocenjevanje škode.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je prestavil sistem Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na organizaciji sistema na ravni lokalne skupnosti, in sicer v skladu z predpisi ter svojo organizacijo na tak način, da imamo vzpostavljen odziv na sistem Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med predstavitvijo delovanja omenjenega sistema je kot dober primer prakse izpostavil prav občino Kamnik, kar je vidno ob manjših in predvsem ob večjih naravnih in drugih nesrečah, kjer imamo dobro organiziran sistem vodenja intervencij, organiziranosti Štaba Civilne zaščite, organiziranosti delovanja gasilskih enot ter drugih sil za zaščito in reševanje ter dober pretok informacij in komunikacije.

Po posvetu so posamezni župani izpostavili problematiko ne vzdrževanja vodotokov, kar posledično iz leta v leto povzroča vse večjo gospodarsko škodo in ne nazadnje ogroža tudi človeška življenja. V razpravo se je vključil tudi poveljnik Civilne zaščite Kamnik mag. Matjaž Srša, ki je poudaril, da je potrebno aktivno pristopiti k izvajanju preventivnih ukrepov na vodotokih. Občina Kamnik že tretje leto zapored izvaja preventivne ukrepe na vodotokih, ki so se izkazali za pravilen in učinkovit pristop, kljub birokratskim oviram. Hkrati je pozval vse prisotne, da je potrebno pristojne službe opozoriti na težave, s katerimi se občine soočamo ob izvajanju teh ukrepov.


<< Nazaj | Novice