Mali grad

Posledice močnega deževja na Kamniškem manjše tudi zaradi številnih aktivnosti in investicij na vodotokih v zadnjih treh letih

20.09.2010

 

Močno deževje je na območju občine Kamnik najbolj prizadelo Tuhinjsko dolino in mesto. Župan s sodelavci in štabom CZ Občine Kamnik že določil prioritetne aktivnosti v naslednjih dneh – v prvi vrsti je skrb za ljudi, ki so bili v petek in soboto evakuirani zaradi nevarnosti zemeljskih plazov. Štab CZ na sedežu PGD Kamnik razdelili preko 1500 protipoplavnih vreč.

Zaradi zemeljskih plazov so v petek in soboto evakuirali 6 oseb iz treh stanovanjskih hiš v vaseh Hrib, Soteska in Zajasovnik v Tuhinjski dolini. Strokovnjaki danes opravljajo oglede na terenu, po katerih bo možen začetek interventne sanacije. Do 13. ure so opravili ogled plazu v Soteski, na Hribu in Zajasovniku, kjer so ugotovili, da stanovanjske hiše niso več ogrožene, izseljene družine pa se tako vračajo v svoje domove.

Prizadevanja občinskih služb so prioritetno usmerjena tudi v zagotovitev nujne oskrbe z električno energijo in vodo, saj je nekaj hiš na območju Stolnika, Špitaliča in Motnika ostalo brez elektrike in vode. Strokovne službe preverjajo dostopnost cest - po zadnjih podatkih je večina cest v občini prevozna, popolna zapora velja za naslednje lokalne ceste;

Zemeljski plaz v naselju Zajasovnik v KS Motnik Zemeljski plaz je prizadel stanovanjsko hišo na Hribu

Na intervenciji v treh dneh sodelovalo več kot 470 gasilcev in pripadnikov CZ, na štabu CZ od petka vzpostavljena 24 urna dežurna služba

Štab Civilne zaščite Občine Kamnik, ki se nahaja na sedežu PGD Kamnik, je v petek vzpostavil dežurne ekipe gasilcev v vseh gasilskih domovih v občini, ki so izvajale naloge zaščite in reševanja ter redne oglede na terenu. Razdelili so preko 1500 protipoplavnih vreč, za polnjenje teh pa je od petka naprej skrbelo Komunalno podjetje Kamnik.

»Okoli 1500 protipoplavnih vreč, ki so bile razdeljene ogroženim po poplavah v 2007, pa so imeli občani že pripravljenih na svojih domovih,« dodaja Brigita Vavpetič, namestnica poveljnika CZ Občine Kamnik.

Narasla Nevljica je v petek poplavila regionalno cesto v Šmartnem

Na štabu CZ je bila od petka dalje vzpostavljena 24 urna dežurna ekipa v okrepljenem sestavu, ki je sprejemala prijavljene dogodke, po nalogu vodje intervencije razporejala gasilske enote na terenu ter nudila vso administrativno in logistično pomoč štabu CZ. V raportno knjigo je bilo v treh dneh evidentiranih okoli 150 dogodkov, pri katerih so posredovali gasilci. Popisi nekaterih dogodkov, kot so zemeljski plazovi, poškodovana cestna in električna infrastruktura, še potekajo.

Poleg dobre organizacije sistema zaščite in reševanja ter gasilcev se je štab CZ Občine Kamnik predhodno pripravil na napovedano močno deževje ter sprejel določene preventivne ukrepe.  Varovalni nasipi ter zaščite pred vdorom vode v kletne prostore so bile pri nekaterih najbolj ogroženih objektih nameščene že v petek v zgodnjih popoldanskih urah (pri Domu starejših občanov so protipoplavne vreče namestili že v petek okoli 15. ure).

Pri Domu starejših občanov so protipolavne vreče namestili že v petek okoli 15. ure

Z intervencijami so zaključili v nedeljo, 19. septembra ob 22. uri. Danes so v dopoldanskih urah še potekala črpanja meteorne vode v posameznih objektih.

Posledice močnega deževja na Kamniškem manjše tudi zaradi številnih aktivnosti in investicij na vodotokih in cestni infrastrukturi v zadnjih treh letih
Po poplavah, ki so prizadele občino Kamnik v letu 2007, so občinske službe skupaj z državnimi postorile veliko na vodotokih in cestni infrastrukturi, kar je zagotovo pripomoglo k manjšim posledicam zadnjega deževja. V zadnjih letih so zgradili in sanirali poškodovane oporne zidove ob Kamniški Bistrici, kar danes omogoča večji pretok reke in njenih pritokov. Na podlagi sodelovanja z državnimi službami ter sprejetim delnim triletnim sanacijskim programom so izvedli sanacijo poškodovanih rečnih strug, stabilizacijo brežin, zgrajeni so bili oporni zidovi in pregrade. Ves čas so državne službe izvajale redno čiščenje vodnih pregrad in nanosov materiala v struge, v kar so imele reden vpogled občinske strokovne službe. Ob Kamniški Bistrici so novi oporni zid zgradili ob gradnji nove štiripasovne obvozne ceste pred dvema letoma. Ravno v teh dneh je avtomatska merilna postaja na Kamniški Bistrici zabeležila največji vodostaj reke (max 256 cm). Omeniti je potrebno še izgradnjo 5 prepustov ob lokalni cesti Palovče – Kolovec, izgrajenih v letu 2009 in 2010, ki so prav tako pripomogli k manjši nastali materialni škodi na infrastrukturi in prevoznosti te ceste.

V soboto, 18. septembra so minila natanko 3 leta od hudih poplav, ki so takrat prizadele kamniško občino. Občinske službe že zbirajo, skupaj s predstavniki državnih podjetij, podatke za izračun prve ocene nastale škode, kar bo znano v roku nekaj dni.

Narasla Motnišnica, sobota, 18.9.2010

Župan Tone Smolnikar je danes zahvalo za dobro delo in učinkovito ukrepanje namenil poveljniku CZ Občine Kamnik Matjažu Srši, celotnemu štabu ter vsem gasilcem in prostovoljcem, ki so tako ali drugače sodelovali in priskočili na pomoč pri zadnjih dogodkih.

 

 

 


<< Nazaj | Novice