Mali grad

Poročilo o stanju na območju občine Kamnik, sobota, 8. 2. 2014, do 18. ure

08.02.2014

 

Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je danes prioritetno reševal odstranjevanje podrtega drevja in vodotokov na območju celotne Občine Kamnik, saj se je ob današnjih padavinah nivo hudournikov povečal in pričel odnašati podrto drevje (prijavljenih 7 intervencijskih dogodkov na vodotokih). S ciljem preprečevanja poplav  smo na najbolj kritičnih mestih (jezovi, mostovi in prepusti) pričeli odstranjevati drevje s pomočjo pogodbenih izvajalcev ter ekipo URSZR s pomočjo UNIMOG-a s hiapom, ki je ključnega pomena za uspešno izvajanje nevarnih intervencij.

Prav tako so se danes izvajale aktivnosti za vzpostavitev prevoznosti državne ceste Kamniška Bistrica.

S strani Planinske zveze Slovenije so nam na pomoč priskočili prostovoljci, ki so bili napoteni skupaj z ostalimi silami na območje Kamniške Bistrice, kjer je koordinacijo vodilo Cestno podjetje Kranj, saj gre za državno cesto.

Občani občine Kamnik niso ogroženi glede zagotavljanja električne energije, v kolikor se zadeve ne bodo poslabšale.

Reševanje v gorah – Velika planina

Ob 14. 14 uri smo bili s strani RECO obveščeni o dveh pogrešanih osebah na območju Velike planine, ki sta se izgubili zaradi slabih vremenskih razmer. Reševanje so izvedli gorski reševalci GRS Kamnik. Ob 16. 16 uri smo bili obveščeni, da sta bila osebi najdeni.

Oskrba z električno energijo

Po oceni Elektro Kamnik ni več poškodovanih trafo postaj, brez elektrike je približno 15 gospodinjstev (50 ljudi), zato je to prioritetna naloga Občinskega štaba Civilne zaščite Kamnik in Elektra Kamnik.

Dejstvo je, da bo najbolj prizadeto območje brez električne napeljave vsaj do meseca junija 2014, kar pomeni izredno velike stroške glede najema zagotovljenih agregatov, oskrbe, logistike in goriva.

Nadzore nad agregati izvajajo gasilska društva in Policijska postaja Kamnik s ciljem preprečevanja morebitnega posega oziroma preprečevanja tatvin goriva.

Informacija o uporabi električnih agregatov

Elektroagregati poganjajo bencinski oziroma dizel motorji, ki sproščajo ogljikov monoksid, ki je smrtno nevaren plin. Ponovno opozarjamo, da se elektroagregati smejo uporabljati samo na odprtih oziroma dovolj zračnih območjih.

Vse uporabnike prav tako prosimo, da upoštevajo navodila strokovno usposobljenih oseb. Elektroagregat lahko priključijo na omrežje samo strokovno usposabljene in pooblaščene osebe.

Ocena in pregled stanja št. dogodkov in intervenciji, sobota, 8. 2. 2014, do 17. ure

Število intervencij

65

Št. aktiviranih gasilcev in drugih sil za zaščito in reševanje

246

Št. aktiviranih GE

13

Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje

7

Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik)

45

Ostale informacije glede žleda

Spoštovane občanke, spoštovani občani, prosimo vas, da upoštevate spodaj našteto:


<< Nazaj | Novice