Mali grad

Poročilo o stanju na območju občine Kamnik, ponedeljek, 10. 2. 2014, do 20. ure

11.02.2014

 

Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je včeraj prioritetno reševal odstranjevanje podrtega drevja in vodotokov na območju celotne Občine Kamnik, ter odstranjevanja podrtega drevja na državni cesti Stahovica-Črnivec-Gornji grad (prijavljenih 8 intervencijskih dogodkov).

Štab Civilne zaščite Kamnik je včeraj ob 8. uri zjutraj izvedel sestanek s predstavniki Mednarodne pomoči – gasilci iz Avstrije, župan, logistična enotam Občinskega štaba Civilne zaščite, Elektro Kamnik, policija, kjer smo naredili plan dela včerajšnjega dne. Prioriteta je bila priklop 3 x 150 kW agregatov iz Avstrije (mednarodna pomoč), ter odstranitev obstoječih iz Italije (Milano). Elektro Kamnik je zagotovil, da bo Elektro Ljubljana plačala celotno gorivo za vse agregate.

Podane so bile prve ocene trajanja sanacij glede na območja;

UNIMOG – pomoč URSZR

Gasilci PGD Kamnik so z UNIMOGOM opravili 32 ur dela, 8 ur delovanja UNIMOG-a, na lokaciji Žale, Mili Vrh, Stahovica-Črnivec-Gornji Grad, Sovinja Peč.

V času izvajanja del, je bila izvedena delna zapora cesta, ki so jo izvajali gasilci PGD Kamnik.

Padajoča skala - intervencija

Občan nas je obvestil, da je na objekt Bistričica 23 padla skala velikosti 1m3. Na kraju so bili gasilci PGD Kamniška Bistrica, ki so objekt (poškodovano streho) zaščitili s polivinilom. Odstranitev skale ni možna, zadeva ni kritična. Ogled bo opravil Občinski štab Civilne zaščite Kamnik ter sprejel nadaljnje ukrepe.

Mednarodna pomoč – agregati – 3 x 150 kw

Včeraj je bil izveden priklop 3 agregatov 150 kW iz Avstrije in odvoz 3 agregatov 60 kW iz Italije – Milano, ki jih je Občina Kamnik najela za 7 dni,  do 11. 2. 2014.

Ob 16. 45 uri so vsi trije Avstrijski agregati moči 150 kW pričeli delovati, logistična enota Civilne zaščite Kamnik, jih bo danes, 11. 2. 2014, oskrbela še z gorivom.

Elektro Kamnik in Občinski štab Civilne zaščite Kamnik še naprej skrbita za  uspešno in pravilno delovanje ter oskrbo 16 agregatov na območju celotne občine Kamnik.

Slovenska vojska

Ob 13.30 uri so se na štab Civilne zaščite Kamnik zglasili predstavniki Slovenske vojske (enota Novo Mesto) s štirimi vojaki z mehanizacijo (bager, TV, in kombi). Izveden je bil sestanek skupaj s predstavnikom občinskih cest, kjer je bilo dogovorjeno, da se skupaj izvedeta ogleda lokacij, kjer bo predvideno njihovo delovanje:

Cilje je zagotoviti varnost strug, kjer je polno podrtega drevja, ki ogroža obstoječe prepuste, mostove, jezove itd.

Glede na pozen čas prihoda in obvezno pripravo (ogled), saj je zagotavljanje varnosti na prvem mestu, je bilo dogovorjeno, da Občinski štab Civilne zaščite Kamnik danes, 11. 2. 2014, zagotovi sekače in traktor z vitlom, saj je učinkovitost dela odvisna od skupnega strokovnega pristopa in priprave.

Problematika prevoznosti državnih in občinskih cest

Državna cesta Stahovica-Kamniška Bistrica je delno očiščena in prevozna za osebni promet, zapora ceste je postavljena pri kamnolomu Calcit, nevarnost predstavlja padajoče drevje neposredno ogroža delavce, ki vsakodnevno skušajo zagotoviti prevoznost za osebna vozila.

Seznam cest, ki še niso prevozne:

 

Oznaka ceste

številka

Ime ceste

1

R2-državna cesta

R2-924

STAHOVICA-KAMNIŠKA BISTRICA

2

LC – občinska cesta

1600121

BREZJE NAD KAMNIKOM – GOZD

Občani občine Kamnik niso ogroženi glede zagotavljanja prevoznosti občinskih cest.

Organiziranje informacijskega centra – Štaba Civilne zaščite

Informacijski center je organiziran in deluje v PGD Kamnik, Livarska 1, Kamnik, kjer je organizirana dežurna služba.

INFORMACIJSKI CENTER – tel. 01/8311-223, elektronski naslov: dezurni.pgdkamnik@gmail.com

Ocena in pregled stanja št. dogodkov in intervenciji, ponedeljek, 10. 2. 2014, do 20. ure

Število intervencij

39

Št. aktiviranih gasilcev in drugih sil za zaščito in reševanje

123

Št. aktiviranih GE

11

Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje

3

Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik)

2


<< Nazaj | Novice