Mali grad

Poročilo o stanju na območju občine Kamnik, nedelja, 9. 2. 2014, do 18. ure

09.02.2014

 

Na štabu Civilne zaščite Kamnik je ob 9.30 uri potekal sestanek s predstavnikom Elektro Kamnik in Občinskim štabom Civilne zaščite. Dogovorjene so bile naloge glede prestavljanja agregatov za jutri, ponedeljek, 10. 2. 2014. Elektro Kamnik je zagotovil, da bo Elektro Ljubljana plačala celotno gorivo za vse agregate.

Podane so bile prve ocene trajanja sanacij glede na območja:

Elektro Kamnik se z vsemi silami trudi odpravljati napake.

Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je danes prioritetno reševal odstranjevanje podrtega drevja in vodotokov na območju celotne Občine Kamnik, saj se je ob današnjih padavinah nivo hudournikov povečal in pričel odnašati podrto dreves (prijavljenih 5 intervencijskih dogodkov na vodotokih).

Prav tako so se danes izvajale aktivnosti za vzpostavitev prevoznosti državne ceste Kamniška Bistrica.

UNIMOG – pomoč URSZR

S ciljem preprečevanja poplav smo na najbolj kritičnih mestih (jezovi, mostovi in prepusti) pričeli odstranjevati drevje s pomočjo ekipe URSZR - UNIMOG-a s hiapom, ki je ključnega pomena za uspešno izvajanje nevarnih intervencij.

V času izvajanja del, je bila na R1-255 Kamnik-Stahovica (odsek pri podjetju KIK Kamnik) delna zapora cesta, ki so jo izvajali gasilci (PGD Kamnik in PGD Šmarca).

UNIMOG se do nadaljnjega nahaja v PGD Kamnik, kjer bo na podlagi odobritve URSZR do 17. 2. 2014 z možnostjo podaljšanja.

Mednarodna pomoč – agregati – 3 x 150 kw

Štab Civilne zaščite Kamnik je bil ob 10. uri obveščen s strani URSZR, da imamo možnost pridobitve mednarodne pomoči agregatov moči 150 kW.

Ob 12.30 uri je bil konvoj:

prevzet na avtocesti pri izvozu Domžale, nato pa pripeljal na lokacijo postavitve agregatov na območju Kamniške Bistrice, in sicer;

Problematika prevoznosti državnih in občinskih cest

Državna cesta Stahovica-Kamniška Bistrica je delno očiščena in prevozna za osebni promet, zapora ceste je postavljena pri kamnolomu Calcit, nevarnost predstavlja padajoče drevje neposredno ogroža delavce, ki vsakodnevno skušajo zagotoviti prevoznost za osebna vozila. Vse sile vsak dan usmerjamo skupaj z Cestnim podjetje Kranj, PGD Kamniška Bistrica in gozdarji-sekači, da se vzdržuje minimalna prevoznost.

Seznam cest, ki še niso prevozne:

 

Oznaka ceste

številka

Ime ceste

1

R2-državna cesta

R2-924

STAHOVICA-KAMNIŠKA BISTRICA

2

LC – občinska cesta

1600121

BREZJE NAD KAMNIKOM – GOZD

Občani občine Kamnik niso ogroženi glede zagotavljanja prevoznosti občinskih cest.

Organiziranje stalne dežurne službe gasilskih enot

Vse gasilske enote ter druge enote zaščite in reševanja so v pripravljenosti.

Ocena in pregled stanja št. dogodkov in intervenciji, 9.2.2014 do 18:00 ure

Število intervencij

126

Št. aktiviranih gasilcev in drugih sil za zaščito in reševanje

378

Št. aktiviranih GE

13

Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje

4

Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik)

2


<< Nazaj | Novice