Mali grad

Poročilo o stanju na območju občine Kamnik, nedelja, 2. 2. 2014, do 12. ure

02.02.2014

 

Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je glede na razglašen rdeči alarm (meteoalarm) v soboto, 1. 2. 2014, in nedeljo, 2. 2. 2014, ob 17.20 uri odredil pripravljenost vseh sil za zaščito in reševanje na območju Občine Kamnik.

V soboto, 1. 2. 2014, ob 18. uri, smo bili s strani Elektro podjetja Ljubljana obveščeni, da je prišlo do izpada oskrbe z električno energijo na območju:

Ob 20. 45 uri zaradi poledenele ceste in podrtih dreves (žled), s strani poveljnika CZ Kamnik odrejena prepoved vožnje za vsa tovorna vozila na državnih cestah:

O zadevi je bil obveščen OKC PU Ljubljana (113), URSZR Ljubljana (112) in Cestno podjetje Kranj (dežurni). Prepoved je izdana do nadaljnjega. Naročeno je bilo, da se postavi ustrezna prometna signalizacija in zagotovi policijske patrulje, ki bodo na lokacijah zapore (Kamnik in Stahovica) izvajali nadzor, ter opozarjali voznike osebnih vozil na nevarnost (podrto drevje, poledica).

Prav tako v soboto, 1. 2. 2014, ob 21.45 uri je bil aktiviran Občinski štab Civilne zaščite Kamnik in občinski načrt. Prav tako je bil ob isti uri aktiviran štab Zimske službe na občini Kamnik za zagotavljanje prevoznosti občinskih cest. Štab zimske službe se izvaja po načrtu zimske službe na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 7, Kamnik.

Ocena in pregled stanja za nedeljo, 2. 2. 2014, do 12. ure

 Po prvih pridobljenih podatkih je v izpadu približno 65 trafo postaj, število gospodinjstev ni znano. Elektro bo z deli nadaljeval skupaj z ekipami sekačev in gozdarjev ter gasilcev.

Število prijavljenih dogodkov (št. intervencij)

96

Število aktiviranih gasilcev 2. 2. 2014 (skupaj do 12. ure)

65

Št. aktiviranih GE

8

Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje

2

Aktivirane druge enote (Zavod za gozdove Kamnik-OE Kamnik, Elektro d.d.-  Nadzorništvo Kamnik)

2

Večina intervencij  zajema odstranjevanje podrtega drevja in vejevja na cestah ter objektih. V pripravljenosti, na intervencijah ter pri spremljanju razmer na svojem območju je 8 gasilskih društev, in sicer (Kamnik, Tunjice, Nevlje, Gozd, Kamniška Bistrica, Srednja vas, Zg. Tuhinj in Šmartno).

Prepoved prometa za tovorni promet na državnih cestah se vedno velja na:

 POPOLNE ZAPORE OBČINSKIH CEST (zaradi podrtega drevja):

Oznaka ceste

številka

ime

opomba

LC-lokalna cesta

160021

KAMNIK-ZG. PALOVČE-VRANJA PEČ-VELIKA LAŠNA-VASENO

Neprevozne ceste v obe smeri,

podrta drevesa

R2-državna cesta

R2-924

STAHOVICA-KAMNIŠKA BISTRICA

LC-lokalna cest

160081

PŠAJNOVICA-GABROVNICA

LC-lokalna cesta

161071

STARA SELA-LAZE V TUHINJU

LC-lokalna cesta

160071

STOLNIK

Vse razpoložljive sile in mehanizacija s strani štaba Zimske službe Komunalnega podjetja Kamnik d.d. so na terenu in izvajajo odstranjevanje dreves, pluženje in posipanje v sodelovanju z gozdarji.

Na terenu so vse razpoložljive sile podjetja Elektro d.d. (Nadzorništvo Kamnik).

Voznikom svetujemo, da se na pot odpravijo le, če je to nujno potrebno, saj je nevarnost padanja dreves velika, prav tako svetujemo obvezno uporabo verig na višje ležečih območjih ter na cestah z vzponi.

Občanke in občane pa pozivamo naj se, v kolikor potrebujejo pomoč, obrnejo na 112 ali dežurno službo Štaba Civilne zaščite Občine Kamnik (telefonska številka: 01/8311-223).


<< Nazaj | Novice