Mali grad

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih-vaških vodovodov

14.01.2010

 

V mesecu decembru 2009 je Zavod za zdravstveno varstvo Kranj na zahtevo Občine Kamnik opravil meritve oziroma preizkušanje in vrednotenje vzorcev pitne vode iz vodovodov Stolnik, Krivčevo-Podstudenec, Buč, Šmartno-Buč, Markovo-Vir-Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Sovinja Peč-Rožično, Snovik-Pirševo, Tuhinj, Somešca in Cirkuše. Odvzeli so 26 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave in 1 vzorec za fizikalno kemijsko analizo.

Razen na vodooskrbnemu sistemu Tuhinj so vsi odvzeti vzorci pitne vode glede na obseg opravljenih mikrobioloških raziskav v neskladju z določili Pravilnika o pitni vodi. Najslabša rezultata beležimo na sistemu Šmartno-Buč in Markovo-Vir-Podhruška. Zavod za zdravstveno varstvo Kranj in Občina Kamnik sta o rezultatih in o zahtevanih ukrepih obvestila posamezne upravljavce vaških vodovodnih odborov, ki so dolžni odpraviti pomanjkljivosti in nas o tem obvestiti.

Neskladje pomeni, da prisotnost navedenih bakterij v pitni vodi predstavlja potencialno tveganje za zdravje ljudi. Brez ustrezne priprave taka voda ni primerna za uporabo kot pitna voda. Vodo, ki se uporablja za pitje, kuhanje ali pripravo hrane, je potrebno prekuhavati, še piše v mnenju o mikrobiološki skladnosti odvzetih vzorcev Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj.

»Že dalj časa vemo in na to tudi opozarjamo, da pitna voda na večini vodooskrbnih sistemov v upravljanju vaških vodovodov ni skladna z določili Pravilnika o pitni vodi,« pojasnjuje podžupan Rudolf Pfajfar. Ponekod so občane na teh območjih o ukrepih in ustrezni priprave vode ali prekuhavanju obvestili že pred leti in jih do danes še niso preklicali. »Bojim se, da so mnogi na to že pozabili, zato odgovorne opozarjamo na izpolnjevanje zakonskih obveznosti. V lanskem letu smo v maju z nosilci vodooskrbe na vaških vodovodih opravili poseben seminar o dobri higienski praksi, ki so ga vodili predstavniki Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj. Obdelali smo vse primere dobre in slabe prakse, vendar tega nekateri očitno nočejo razumeti in se še vedno poslužujejo prakse izpred desetih, dvajsetih let. Vsako priliko tudi izrabljamo za opozorilo, da je upravljavec takih vodovodnih sistemov lahko le izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, ki zagotavlja skladnost z zahtevami Pravilnika. Tudi dani rezultati, ki se sicer deloma spreminjajo tudi glede na vremenske razmere in letni čas odvzema vzorcev, kažejo na to, da morajo te sisteme dnevno upravljati strokovno usposobljene ekipe. To mora biti izkušnja, ki bo pripomogla k odločitvi kdo bo v bodoče upravljal s temi sistemi. V naših primerih ne gre več samo za nekoliko cenejšo pitno vodo, kar je bilo večkrat slišati. Gre za bistveno več, to pa je varovanje zdravja in kvalitete življenja vseh tistih, ki živijo na takem področju. Kot že ničkolikokrat doslej, ponovno pozivam uporabnike-lastnike vaških vodovodov in njihove odbore, da se čim prej odločijo za prenos upravljanja vodovodov na izvajalca javne gospodarske službe-oskrbe s pitno vodo in naj ne čakajo na 31.12.2015, ki ga je kot končni rok določil zakonodajalec. Odločitev je vsekakor v rokah odborov in imetnikov vodnega dovoljenja, ki ga je izdal MOP za posamezen vodovodni sistem« zaključuje podžupan Pfajfar.

Občina Kamnik bo na svoji spletni strani do konca januarja 2010 uvedla posebno stran z informacijami in podatki o oskrbi s pitno vodo tako za javne vodovode kot tudi za »vaške vodovode«. Preko teh podatkov se bo čas obveščanja o neskladnosti pitne vode bistveno skrajšal. Tudi pisna obveščanja in ukrepi odgovornih na posameznih vodovodih bodo potekala preko spleta ali na drug (pisno dokazljiv) način skladno z navodili za HACCP.

Za podrobnejše informacije se občani lahko obrnejo na odgovorne vodovodne odbore ali na oddelek za gospodarske javne službe Občine Kamnik (tel: 01 8318 144).


<< Nazaj | Novice