Mali grad

Poročilo o izvajanju intervencijskih ukrepov po poplavah

10.11.2012

 

Štab Civilne zaščite Občine Kamnik je v petek, 9. novembra 2012, skupaj z Agencijo RS za okolje ter njenim koncesionarjem podjetjem Hidrotehnik d.d. pričel z interventnimi ukrepi čiščenja vodotokov Kamniške Bistrice, Blatnice, Bistričice, Volovljeka. Poleg čiščenja vodotokov, se izvajajo nujni ukrepi za čiščenje Velikega jezu v Spodnjih Stranjah in Titanovega jezu v Kamniku. Zaradi močno poškodovane ceste Krivčevo - Kranjski Rak v naselju Krivčevo ter poškodovanega vodotoka Volovljek, so se tehnične enote Civilne zaščite pričele s celovitim urejanjem tega območja. Ob desnem robu vodotoka Kamniška Bistrica pri podjetju KIK je struga poškodovala brežino, kjer se nahaja vodovod DN500 Kamnik - Center, zato so bili izvedeni nujni intervencijski ukrepi za zaščito vodovoda.

Delo na vseh gradbiščih poteka preko štaba Civilne zaščite, ki skrbi za koordinacijo, logistiko ter strokovno pomoč, saj so pri delih prisotni različni strokovnjaki (vodarji, gradbeniki, gozdarji). 

Vsem podjetjem in posameznikom, ki izvajajo interventne ukrepe na območju občine Kamnik se župan Marjan Šarec ter vodstvo štaba Civilne zaščite zahvaljuje za njihovo požrtvovalnost in pripravljenost.

Glede na izvedene ukrepe v zadnjih dveh dneh, ocenjujemo, da je bilo v občini Kamnik veliko postorjenega.

Vse občane in občanke, ki bi potrebovali protipoplavne vreče, pozivamo, da jih lahko prevzamejo na Komunalnem podjetju Kamnik, Cankarjeva ulica 7 v prostorih skladišča.

Glede na povečano nevarnost plazov, Civilna zaščita občane in občanske opozarja, da spremljajo razmere, ter v primeru plazenja zemljine najprej poskrbijo za lastno varnost, ter o tem obvestijo 112 ali štab Civilne zaščite na telefonsko številko 01/8318 194 oziroma GSM 041 601 362.


<< Nazaj | Novice