Mali grad

Popolna zapora cest v času občinskega praznika

27.03.2011

 

Spoštovani vozniki motornih vozil!

V občini Kamnik bo v ponedeljek, 28. marca 2011, zaradi izvedbe prireditve ob občinskem prazniku od 16.30 do 18. ure zaprt promet po delu Glavnega trga od križišča z Maistrovo ulico do Tomšičeve ulice in Ulice pot na Poljane, del Medvedove ulice od križišča Tomšičeve ulice in Ulice Pot na Poljane do uvoza na Medvedovi ulici pri objektu Medvedova ulica 12, Tomšičeva ulica v smeri Glavnega trga pri objektu Tomšičeva ulica 4, Ulica pot na Poljane v smeri Glavnega trga pri objektu Frančiškanski trg 3.

V času zapore prometnih površin bo obvoz prometa potekal po Medvedovi ulici, Tunjiški cesti, Ketteji ulici, del ulice Pot na poljane, Frančiškanskem trgu, Samostanski ulici na del Glavnega trga ali po Kolodvorski ulici iz mesta, v mesto pa bo potekal po Maistrovi ulici, Frančiškanskem trgu, delu Ulice Pot na Poljane, Ketteji ulici, Tunjiški cesti ter delu Medvedove ulice v smeri Fužin.

V času od 17. do 19. ure pa bo dodatno, za krajši čas od 10 do15 minut, zaprt Glavni trg v križišču z Maistrovo ulico v smeri Ulice Šutna, Maistrova ulica v križišču z Glavnim trgom, Kolodvorska ulica v križišču z Ulico Šutna ter Samostanska ulica v križišču s Kolodvorsko ulico in Ulico Šutna. V tem času obvoza ne bo.

V času od 17. do 19. ure bo za promet zaprti del Ulice Šutna zaprt tudi za upravičence, ki so jim izdane dovolilnice za vožnjo po ulici oziroma kratkotrajno parkiranje.

Udeležence v prometu prosimo, da v času zapor prometa, za obvoz mesta uporabijo kamniško obvoznico, ostale pa, da upoštevajo navodila redarjev in rediteljev na območju spremenjene prometne ureditve.


<< Nazaj | Novice