Mali grad

Popolna zapora cest v času 43. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine

23.08.2013

 

Zaradi izvedbe prireditve »43. DNEVI NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE« je organizator »ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK« zaprosil pristojni Oddelek občinske uprave za izdajo dovoljenja za popolno zaporo cest.

Zapore cest se bodo izvedle na naslednjih javnih prometnih površinah:

1. V času od  torka, 3. 9. 2013, od 6. ure, do ponedeljka, 9. 9. 2013, do 12. ure:

2. V času od četrtka, 5. 9. 2013, od 8. ure, do ponedeljka, 9. 9. 2013, do 12. ure:

OPOMBA:  Za stanovalce ulic Zaprice, Streliška, Kolodvorska ter Samostanska ulica, se uredi dvosmerni promet po Kolodvorski ulici mimo Ambroža ter  Samostanski ulici čez Frančiškanski trg.

3. V nedeljo, 8. 9.2013, od 14. ure do 17. ure:

4. V nedeljo, 8. 9. 2013, od 13.  do 16. ure:

5. V nedeljo, 8. 9. 2013,  od 6. do 18. ure:

OPOMBA:

V času popolne zapore sta predvideni intervencijski poti po Petruškovi ulici in Sadnikarjevi ulici.

Zapore so razvidne iz prometno-tehnične dokumentacije začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste pod št. EL-13-49, izdelovalca KPK d.d..


<< Nazaj | Novice