Mali grad

Popolna zapora Glavnega trga in Maistrove ulice zaradi Mednarodne revije starodobnikov ter popolna zapora Prešernove ceste v Radomljah

14.05.2013

 

POPOLNA ZAPORA GLAVNEGA TRGA, MAISTROVE ULICE zaradi prireditve Mednarodna revija starodobnih vozil "A"

Zaradi izvedbe prireditve »Mednarodna revija starodobnikov »A« DVS Kamnik 2013« je organizator »Društvo starodobnih vozil kamnik« zaprosilo pristojni Oddelek občinske uprave za izdajo dovoljenja za popolno zaporo cest in javnih prometnih površin v centru Kamnika. Popolna zapora cest in parkirišč v centru mesta se bo izvedla v soboto, 18. 5. 2013, od 9. ure do 13.30 ure, in sicer:

  1. na lokalni cesti LC 160831 Šutna - Glavni trg (do pošte) od križišča z Maistrovo ulico do križišča z Močnikovo ulico;
  2. na lokalni cesti LC 160540 Maistrova ulica - Glavni trg - Medvedova ulica -  Fužine (od hotela Malograjski dvor do sodišča);
  3. spusti se dvižne stebričke na Šutni  in Kolodvorski.

Poleg popolne zapore cest se v času od petka, 17. 5. 2013, od 19. ure do sobote, 18. 5. 2013 do 13.30 ure izvede popolna zapora naslednjih parkirnih javnih prometnih površin:

  1. parkirišče na Glavnem trgu
  2. parkirišče za kavarno Veronika
  3. del parkirišč pri Parku Evropa

kot je razvidno iz prometno-tehnične dokumentacije začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste pod št. EL-13-08.

OBVOZ bo urejen preko Žal in Kolodvorske ulice.

POPOLNA ZAPORA PREŠERNOVE CESTE V RADOMLJAH – SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA V VOLČJEM POTOKU

Zaradi izvedbe del na Prešernovi cesti v Radomljah je Občina Domžale zaprosila pristojni Oddelek občinske uprave za izdajo dovoljenja za obvoz oziroma spremembo prometnega režima v Volčjem Potoku.

V času od 20. 6. 2013 do 20. 9. 2013 bo zato spremenjen prometni režim na naslednjih lokalnih cestah:

  1. na občinski cesti št. LC 071082 Vir – Radomlje - Volčji Potok - Kamnik
  2. na občinski cesti št. LC 072081 Radomlje - Rudnik pri Radomljah - Volčji Potok

kot je razvidno iz prometno-tehnične dokumentacije začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste pod št. BV-012/13 iz aprila 2013.

OBVOZ bo urejen mimo Golfa, Rudnika in Rov pri Radomljah. Veljala bo omejitev tovornega prometa 7.5t.


<< Nazaj | Novice