Mali grad

Ponovni poziv občanom k udeležbi na javno razgrnitev NUSZ

02.03.2012

 

POSODOBITEV EVIDENCE ZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI KAMNIK – DODATNI POZIV

Spoštovani,

Občina Kamnik je pristopila k posodobitvi evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. V ta namen vam je bil v preteklih dneh s priporočeno pošto že posredovan obvestilni dopis o nepremičninah, za katere ste kot uporabnik ali lastnik zavezani k plačilu nadomestila.

Obvestilni dopis vsebuje vse podatke o posamezni nepremičnini, ki so potrebni, da bo po zaključku javne razgrnitve, ki se je pričela v ponedeljek, 27. februarja 2012 in ki bo potekala vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure z zaključkom v petek, 16. marca 2012, Davčna uprava Republike Slovenija izdala odločbe o plačilu nadomestila.

Poudarjamo, da je bilo predhodno obvestilo, posredovano s strani Občine Kamnik, informativne narave z namenom, da lahko sami preverite, kakšna bo odmera nadomestila za vašo nepremičnino po novem. Ker so podatki o nepremičninah pridobljeni iz različnih javnih evidenc ter dodatno preverjeni in po potrebi dopolnjeni z izvedenim terenskim ogledom, vas ponovno prosimo, da prejete podatke pregledate in če menite, da so posredovani podatki napačni ali želite dodatna pojasnila, se udeležite javne razgrnitve na Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik. V primeru utemeljene pripombe bomo podatke o vaši nepremičnini v naši evidenci popravili.

Nekateri od vas ste pripombo že oddali, za kar se vam zahvaljujemo ter vas obveščamo, da ponovni obisk ni potreben. Vsem ostalim pa poleg udeležbe na javni razgrnitvi ponujamo tudi možnost posredovanja vprašanj na elektronski naslov nusz@kamnik.si ali na telefonsko številko 01/83-18-246.

Po zaključku javne razgrnitve bodo podatki iz evidence posredovani pristojni davčni upravi, ki bo na tej podlagi zavezancem izdala odločbe o odmeri nadomestila. V tem primeru je morebitna kasnejša pritožba na prejeto odločbo Davčne uprave sicer mogoča, vendar le-ta ne zadrži njene izvršitve, kar pomeni, da bo potrebno odmerjeni znesek nadomestila poravnati v celoti. Pritožbo pa v tem primeru rešuje Davčna uprava in ne Občina, postopek pa je tudi bolj zapleten.

Prav tako vas dodatno obveščamo, da je vrednost točke za leto 2012 nižja od upoštevane v izračunu, kar pomeni, da se znesek, naveden na prejetem obvestilu zniža za slaba 2 odstotka. Novi znesek predvidene odmere nadomestila je razviden z dostopom na spletni pregledovalnik (www.kamnik.si/nusz) ob uporabi osebnega gesla.

S tem obvestilom vas torej želimo ponovno obvestiti, da je v primeru dvoma v pravilnost vpisanih podatkov smiselno zadevo razrešiti v času javne razgrnitve, saj je s tem namenom Občina tudi pristopila k individualnem obveščanju zavezancev.


Marjan Šarec
Župan občine Kamnik


<< Nazaj | Novice